Hội nghị liên tịch rút kinh nghiệm sau kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa III

Cập nhật ngày: 08/01/2021 | 16:57 GMT+7

Hội nghị được Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông tổ chức chiều 8/1 nhằm đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 11 và thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp tổng kết hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Video clip:

 

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh đồng chủ trì.

Các đại biểu đóng góp ý kiến về việc cần khắc phục những hạn chế trong quá trình tổ chức kỳ họp

Theo đánh giá, kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa III cơ bản đạt yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Công tác chuẩn bị kỳ họp được tiến hành khẩn trương, tích cực, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị. Công tác thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết đúng trình tự, thủ tục.

Công tác tổ chức và điều hành kỳ họp được bố trí, sắp xếp phù hợp, khoa học, hợp lý, dành thời gian chủ yếu cho hoạt động thảo luận và chất vấn.

Văn phòng HĐND tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt các nội dung, kịp thời theo dõi, đôn đốc gửi báo cáo, đề án, dự thảo phục vụ công tác thẩm tra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến về việc cần khắc phục những hạn chế trong quá trình tổ chức kỳ họp như: việc triển khai quy trình đề nghị xây dựng nghị quyết chậm so với tiến độ đề ra; một số cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh chậm triển khai rà soát, tiếp thu, ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đối với các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trước khi trình HĐND tỉnh.

Đồng chí Lễ Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các bên liên quan chuẩn bị chu đáo để tổ chức kỳ họp tổng kết hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Hội nghị đã thống nhất dự kiến tổ chức Kỳ họp tổng kết hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 vào đầu tháng 3/2021.

Hội nghị cũng xem xét, thông qua các tờ trình của UBND tỉnh về việc thu hồi và bổ sung các dự toán năm 2020 của các cơ quan, đơn vị; bổ sung kinh phí thực hiện hỗ trợ nhà ở hộ nghèo năm 2020.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền

2,117
Viết bình luận mới