Hội nghị trao đổi kinh nghiệm Thường trực HĐND hai cấp tỉnh huyện lần thứ VI

Cập nhật ngày: 02/10/2019 | 17:13 GMT+7

Ngày 2/10, tại huyện Tuy Đức đã diễn ra Hội nghị trao đổi kinh nghiệm Thường trực HĐND hai cấp lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016-2021, do Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND huyện Tuy Đức tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, UVTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng Thường trực HĐND huyện Tuy Đức chủ trì.

Hội nghị đã tập trung ý kiến, kiến nghị xung quanh chủ đề: “Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND các cấp”

Với chủ đề “Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND các cấp”, hội nghị khẳng định, giám sát là một trong hai chức năng quan trọng của HĐND các cấp.

Thời gian qua, Thường trực HĐND, các Ban HĐND hai cấp đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, khẳng định được vị trí, vai trò và làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Hoạt động giám sát ngày càng đi vào chiều sâu. Hình thức, phương pháp và nội dung giám sát phong phú hơn. Thời gian, cách thức tổ chức giám sát luôn được nghiên cứu đổi mới cho phù hợp, hiệu quả. Nhiều cuộc giám sát chuyên đề với những vấn đề “nóng” liên quan trực tiếp đến đời sống, an sinh xã hội của người dân, được cử tri quan tâm.

Ông Lê Kim Huy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh cho rằng đại biểu cần phát huy vai trò tự giám sát

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động giám sát vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Chất lượng, hiệu quả một số cuộc giám sát chuyên đề chưa cao. Một số kiến nghị chưa sát, chưa khoa học. Phương thức và nội dung giám sát chưa được đổi mới toàn diện. Khả năng phát hiện các vấn đề trong quá trình giám sát của đại biểu HĐND còn hạn chế….

Ông Nguyễn Đức Hải, Phó Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh cho rằng thực hiện các hoạt động giám sát hiệu quả hơn và có trọng tâm trọng điểm

Từ việc phân tích các hạn chế, các đại biểu đã có nhiều đề xuất về các giải pháp khắc phục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát.

Theo đó, cùng với tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức, hoạt động của HĐND, HĐND các cấp cần nâng cao năng lực giám sát của đại biểu HĐND. Đại biểu phải gắn bó với cử tri, vừa lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri, vừa giám sát, vừa tác động, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thỏa đáng các ý kiến, nguyện vọng của cử tri. Thường trực HĐND các cấp cần phải chủ động, sáng tạo và trách nhiệm trong hoạt động giám sát, nâng cao năng lực dự báo tình hình, sâu sát cơ sở, thực tiễn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri để thu thập, xử lý thông tin và quyết định các vấn đề cần thiết giám sát.

Ông Nguyễn Ngọc Khoa, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh cho rằng, HĐND các cấp cần chọn các nội dung giám sát “nóng”

Kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hoa đề nghị, HĐND các cấp, các Ban HĐND các cấp, các đại biểu cần tiếp tục có những hình thức, phương pháp nhằm nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, kỹ năng triển khai các hình thức giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động. Trong đó, Thường trực HĐND các cấp bám sát hơn nữa thực tế cuộc sống của người dân, liên hệ thường xuyên và chặt chẽ với cử tri để có thêm thông tin nhằm lựa chọn nội dung giám sát hoặc chất vấn tại các kỳ họp.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hoa đề nghị HĐND, đại biểu HĐND các cấp cần rút kinh nghiệm những hạn chế để nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền

1,425
Viết bình luận mới