HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa III: Cần xây dựng phương án xử lý cụ thể đối với danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2018

Cập nhật ngày: 12/12/2017 | 14:06 GMT+7

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 12/12, Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa III nghe 23 tờ trình, dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình. Trong đó, đáng chú ý có dự thảo “Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018”.

Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp

Theo UBND tỉnh, trong tổng số 200 dự án đã được HĐND tỉnh thông qua, tính đến nay, toàn tỉnh đã và đang thực hiện 92 dự án, chiếm 46%; trong đó có 17 dự án đang thực hiện và chuyển sang năm 2018. Số dự án đến nay chưa thực hiện là 108 dự án, chiếm 54%; trong đó có 43 dự án chưa thực hiện và xin chuyển sang năm 2018 và 65 dự án không thực hiện, đề nghị hủy bỏ.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc thực hiện danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2017 còn thấp. Cụ thể, nhiều sở, ngành, huyện, thị xã đăng ký chưa chính xác, dự phòng cho cả các dự án chưa chắc chắn về nguồn vốn và nhà đầu tư. Nhiều địa phương đăng ký dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương nhưng không cân đối được kinh phí thực hiện. Việc đăng ký danh mục các công trình, dự án không sát với nguồn vốn đầu tư. Một số dự án phụ thuộc vào nhu cầu, khả năng đầu tư của chủ đầu tư. Vì vậy, khi nhà đầu tư không bố trí được kinh phí, dẫn đến triển khai thực hiện chậm. Việc bố trí kinh phí bồi thường, giải tỏa mặt bằng còn thiếu và chậm, ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Một số dự án đã có đất sạch hoặc xây dựng trên diện tích đất cũ không phải thu hồi, nhưng UBND các huyện, thị xã vẫn đăng ký danh mục.

Ông Đàm Quang Trung, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày Tờ trình danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đát để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh cho rằng, cơ quan chủ quản thực hiện chưa nghiêm tinh thần của Nghị quyết HĐND tỉnh. Cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh chưa phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương trong quá trình rà soát, lập danh mục các dự án cần thu đất trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Việc xây dựng giá đất chưa sát với thực tế, người dân chưa đồng thuận với phương án đền bù, nên một số dự án không triển khai được. Bước thẩm định các dự án cần thu hồi đất của Sở Tài nguyên- Môi trường chưa sát với thực tế trước khi trình UBND tỉnh xem xét và trình HĐND tỉnh. Nguyên nhân một phần là do Sở Tài nguyên và Môi trường khi tổng hợp các danh mục dự án cần thu hồi đất trên cơ sở đề xuất của các ngành, địa phương mà chưa nắm bắt đầy đủ thông tin, dẫn đến nhiều danh mục dự án sau khi nghị quyết ban hành không thực hiện được.

Từ thực tế đó, Ban Kinh tế-Ngân sách cho rằng, việc thông qua nghị quyết là cần thiết để bảo đảm tính pháp lý khi thực hiện các thủ tục có liên quan. Các dự án cũng phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch  đầu tư công từ ngân sách địa phương. Tuy nhiên, UBND tỉnh cần xây dựng phương án xử lý cụ thể đối với danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2018 để bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. UBND tỉnh cần chỉ đạo Sở Tài nguyên-Môi trường xem xét kỹ khả năng đáp ứng nguồn lực, năng lực của nhà đầu tư trước khi triển khai thực hiện dự án. Trường hợp dự án phát sinh trong năm mang tính cấp bách cần triển khai thực hiện để bảo đảm quốc phòng, an ninh, chính sách thu hút đầu tư và báo cáo kết quả cho HĐND tỉnh biết.

Ông Nguyễn Đình Đạo, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đát để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn

Ngày mai 13/12, kỳ họp sẽ chia tổ thảo luận vào buổi sáng và tổ chức phiên thảo luận tập trung tại hội trường vào buổi chiều về các nội dung được đưa ra.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền

724
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?