Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật ngày: 12/12/2018 | 16:57 GMT+7

* Toàn tỉnh có 15/16 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Trong ngày làm việc đầu tiên 12/12, sau phần khai mạc, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa III đã nghe các báo cáo do Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân và Cục thi hành án dân sự tỉnh trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Sau khai mạc, trong ngày đầu tiên, kỳ họp dành phần lớn thời gian nghe các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết

Trong đó, Báo cáo tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch năm 2019 do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn trình bày được đại biểu tham dự quan tâm.

Theo đánh giá, trong năm 2018, nhờ sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Toàn tỉnh có 15/16 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; trong đó có 9 nhóm chỉ tiêu vượt kế hoạch và 6 nhóm chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra. Trong đóm, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,21%/KH 7,52%; GRDP bình quân đầu người ước đạt trên 45 triệu đồng/KH 44,85 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 2.300 tỷ đồng/KH 2.000 tỷ đồng…

Điều đáng ghi nhận là một số nhóm chỉ tiêu trước đây không đạt hoặc khó đạt kế hoạch đề ra thì đến nay đều vượt và đạt như lao động và việc làm, giảm nghèo, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, nhóm chỉ tiêu về môi trường chưa đạt được theo kế hoạch; trong đó bao gồm các chỉ tiêu về tỷ lệ che phủ rừng ước 39,15%/KH 40%, trồng mới rừng tập trung đạt 1.630 ha/KH 1.834 ha.

Ông Nguyễn Đình Đạo, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch năm 2019

Tại Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh cũng chỉ rõ, mặc dù tất cả các chỉ tiêu kinh tế năm 2018 đều đạt và vượt kế hoạch, nhưng trong xây dựng kế hoạch thu ngân sách cần phải bám sát tình hình  thực tế các nguồn thu để kết quả đạt được phản ánh thực chất sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành. Về đào tạo và giải quyết việc làm, đặc biệt là lao động nông thôn nói riêng và vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung hàng năm đều đạt và vượt về định lượng so với kế hoạch.

Tuy nhiên, các đơn vị liên quan cần quan tâm hơn về chất lượng, soát xét sau đào tạo bao nhiêu % qua đào tạo có việc làm. Số lao động có việc làm này có bao nhiêu % đóng góp vào chương trình giảm nghèo bền vững ở nông thôn và xóa đói giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số...Đó mới là thước đo hiệu quả đích thực của chương trình.

Mặt khác, hiện nay nguồn vốn cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để xóa đói giảm nghèo và thực hiện các chương trình từ Trung ương đến nghị quyết của HĐND tỉnh còn quá ít so với mặt bằng chung của khu vực. Trong khi đó, đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giúp giảm nghèo bền vững và là cơ hội cho người dân thoát nghèo bằng nhiều hình thức. Vì vậy, ngân sách cấp tỉnh và huyện hàng năm cần quan tâm cân đối đáp ứng cho mục tiêu của chương trình.

Báo cáo tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch năm 2019 được đại biểu tham dự quan tâm

Báo cáo thẩm tra cũng nêu rõ, thời gian qua, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo và thường xuyên theo dõi các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện đưa vào đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành. Đây là nhiệm vụ nặng nề trong năm 2019 và những năm tiếp theo nên cần phải phát huy cao độ, đồng thuận và nhất quán để các chính sách, chế độ đưa ra được thực thi một cách hiệu quả nhằm hoàn thành các nhóm chỉ tiêu cơ bản trong kế hoạch 5 năm của tỉnh đã ban hành.

Thông qua đó, tỉnh phấn đấu ngày càng thực hiện tốt hơn các chính sách về an sinh xã hội, giúp đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi hình thức sản xuất để thích nghi với kinh tế thị trường và thoát nghèo bền vững.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền

1,910
Viết bình luận mới