Nên tính toán cụ thể chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng bền vững

Cập nhật ngày: 18/11/2019 | 13:43 GMT+7

Ngày 18/11, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra trờ trình của UBND tỉnh về việc thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách bảo vệ và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Ông Nguyễn Đức Hải, Phó Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị, các đơn vị tham mưu làm rõ thêm cơ sở để hỗ trợ trồng rừng ngoài quy hoạch

Theo Dự thảo Nghị quyết, đối với trồng rừng sản xuất; trồng cây phân tán, nông lâm kết hợp cây đa mục đích: Nếu trồng cây gỗ lớn trên diện tích đất nằm ngoài quy hoạch ba loại rừng sẽ được hỗ trợ tối đa 12 triệu đồng/ha; trồng trên diện tích đất thuộc quy hoạch ba loại rừng được hỗ trợ 2 triệu đồng/ha tiền mua cây giống. Trường hợp trồng cây gỗ nhỏ được hỗ trợ 9 triệu đồng/ha (đối với diện tích nằm ngoài quy hoạch ba loại rừng) và hỗ trợ 2 triệu đồng/ha (thuộc quy hoạch ba loại rừng)...

Dự thảo Nghị quyết cũng quy định mức hỗ trợ khoán quản lý bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng. Cụ thể, hỗ trợ khoán quản bảo vệ rừng 100.000 đồng/ha/năm tại những khu vực không có nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng, không thuộc các xã có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn (ngoài số kinh phí Trung ương đã hỗ trợ 300.000 đồng/ha/năm). Trường hợp tổ chức, cộng đồng, hộ gia đình tham gia quản lý bảo vệ rừng thì được hỗ trợ 200.000 đồng/ha/năm (ngoài nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng đã hỗ trợ từ 300.000-400.000 đồng/ha/năm)… Dự thảo Nghị quyết cũng quy định các mức hỗ trợ đối với ban lâm nghiệp xã tối đa 3 triệu đồng/tháng; thành viên trong ban lâm nghiệp xã hỗ trợ tối đa 1,5 triệu đồng/tháng.

Dự kiến, nguồn hỗ trợ lấy từ ngân sách địa phương với tổng nhu cầu vốn hàng năm hơn 36,7 tỷ đồng. Nguồn kinh phí sẽ lấy từ ngân sách tỉnh, nguồn thu từ xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp, điều tiết kinh phí dịch vụ môi trường rừng…

Ông Lê Quang Dần, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT giải trình về một số nội dung liên quan về chính sách hỗ trợ ban lâm nghiệp xã

Theo các đại biểu, việc ban hành Nghị quyết về một số chính sách bảo vệ và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh là cần thiết, nhất là đối với trường hợp trồng cây phân tán, nông lâm nghiệp kết hợp và hỗ trợ ban lâm nghiệp xã... Tuy nhiên, để trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh sắp tới, các đơn vị tham mưu cần tính toán thêm về mức hỗ trợ hộ gia đình, các tổ chức, cá nhân trồng cây đa mục đích được quy định trong dự thảo Nghị quyết.

Ngoài ra, chính sách hỗ trợ ban lâm nghiệp xã và các thành viên trong ban này cũng phải được tính toán cụ thể để phát huy tối đa trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức quản lý rừng ở cấp xã. Mặt khác, từng đơn vị liên quan phải đánh giá rõ những chính sách đầu tư, hỗ trợ công tác bảo vệ và phát triển rừng đã được triển khai trên địa bàn tỉnh. Qua đó, khi xây dựng Nghị quyết hỗ trợ mới sẽ vừa bảo đảm đủ nguồn lực thực hiện và tránh sự dàn trải, trùng lắp…

Cũng theo các đại biểu, nếu Nghị quyết hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng bền vững được thông qua sẽ có tác động rất lớn đến đời sống của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, việc lấy ý kiến phải được thực hiện đầy đủ hơn. Ngay cả đối với nguồn lực thực hiện Nghị quyết cũng cần phải được xem xét rõ ràng để không ảnh hưởng đến việc cân đối ngân sách của tỉnh…

Tin, ảnh: Công Tính

1,567
Viết bình luận mới