Rà soát, thực hiện tinh giản biên chế theo đúng tinh thần Nghị quyết 39

Cập nhật ngày: 25/11/2019 | 11:02 GMT+7

Thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) Đắk Nông sẽ giảm tối thiểu 10% vào năm 2021 so với tổng biên chế được giao năm 2015. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, việc triển khai thực hiện nghị quyết vẫn còn những hạn chế nhất định.

Nhiều ý kiến cho rằng không nên cào bằng giao chỉ tiêu cắt, giảm biên chế, nhất là đối với ngành Giáo dục ở các huyện

Rà soát tinh giản từng năm

Thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, hàng năm Sở Nội vụ đã gửi văn bản lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị về dự kiến cắt giảm số lượng biên chế theo vị trí việc làm. Cụ thể, chỉ tính trong năm 2020, toàn tỉnh dự kiến cắt giảm 43 biên chế. Theo đó, đến nay đã có 22 đơn vị có văn bản góp ý; trong đó có 11 đơn vị thống nhất và 11 đơn vị có ý kiến đề nghị không cắt giảm biên chế năm 2020. Đa số các cơ quan, đơn vị và địa phương đề xuất không cắt giảm biên chế công chức với lý do khối lượng công việc nhiều.

Tuy nhiên, qua rà soát của Sở Nội vụ cho thấy, mặc dù trong giai đoạn hiện nay khối lượng công việc nhiều nhưng việc bố trí nguồn nhân lực ở các đơn vị đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Việc đề xuất thực hiện cắt giảm có sự chênh lệch khoảng từ 1% đến 3% trong cả giai đoạn 2015-2021 giữa các đơn vị là do việc cân đối biên chế công chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị được giao. Vì vậy, Sở Nội vụ đã đề nghị các đơn vị có phương án phân bổ, bố trí vị trí việc làm phù hợp, đúng quy định.

Cụ thể, đề xuất của Thanh tra tỉnh về chuyển đổi chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68 để tăng thêm biên chế công chức năm 2020 là không phù hợp. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp cũng đề nghị bổ sung thêm ít nhất 2 biên chế công chức vì thời gian gần đây nhiều nhiệm vụ phát sinh. Sở Nội vụ cho rằng không cần thiết vì hàng năm khi tham mưu cấp có thẩm quyền giao biên chế công chức cho Sở Tư Pháp, UBND tỉnh đã chỉ đạo tính toán, cân đối trong số lượng Bộ Nội vụ giao để phân bổ biên chế công chức cho phù hợp. Vì vậy, Sở Tư pháp cần cân đối, thực hiện các giải pháp về bố trí, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức để thực hiện nhiệm vụ.

Qua rà soát, Sở Nội vụ cũng đề xuất UBND tỉnh không cắt giảm 1 biên chế của Sở Công thương năm 2020; cắt giảm 2 biên chế thay vì 3 biên chế đối với thị xã Gia Nghĩa; cắt giảm 1 biên chế của Văn phòng UBND tỉnh thay vì 2 biên chế theo kế hoạch.

Trên cơ sở các quy định, báo cáo, ý kiến của các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước năm 2020, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2020 là 1.944 biên chế, giảm 43 biên chế so với năm 2019.

Đánh giá lại thực trạng quản lý, sử dụng biên chế

Tại phiên họp thường kỳ tháng 11 của Thường trực HĐND tỉnh mới đây, ông Nguyễn Quốc Đông, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh cho rằng, qua theo dõi giám sát, việc quản lý sử dụng và tinh giản biên chế trong năm 2019 vẫn còn một số hạn chế nhất định. Trong năm 2019, mặc dù các đơn vị liên tục có ý kiến thiếu người làm nhưng hiện toàn tỉnh vẫn còn số lượng biên chế được giao chưa tuyển là khá lớn. Theo kế hoạch tinh giản biên chế đến năm 2020, tỉnh giảm 39 biên chế, nhưng dự thảo lại đề xuất giảm 43 biên chế có thể ảnh hưởng đến mục tiêu từ năm 2015-2021 giảm tối thiểu 10%.

Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng chỉ ra rằng, trong khi Trung ương yêu cầu đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế, nhưng kế hoạch của tỉnh lại giảm đến 11%. Trong khi đó, biên chế hành chính của tỉnh còn thiếu và thuộc hạng thấp nhất trong cả nước. Đặc biệt, hiện nay xuất hiện tình trạng sử dụng biên chế chưa tuyển để tinh giản biên chế, trong khi đó pháp luật quy định đối tượng tinh giản là hoàn toàn khác. Đơn vị liên quan cũng cần xem xét xem việc các huyện thực hiện tinh giản theo hình thức cào bằng có hợp lý hay không.

Từ thực tế triển khai, Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng đề nghị những đơn vị liên quan cần đánh giá lại thực trạng quản lý, sử dụng biên chế năm 2019 để có cơ sở giao biên chế năm 2020 một cách hợp lý.

Không nên thực hiện cào bằng

Giải trình về việc dôi dư biên chế chưa tuyển dụng trong năm 2019, ông Đoàn Văn Quỳnh, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, hiện vẫn còn 108 biên chế chưa tuyển dụng; trong đó cấp tỉnh có 81 biên chế và cấp huyện là 27 biên chế. Đơn vị có số lượng biên chế chưa tuyển nhiều như Sở Nông nghiệp-PTNT (có 22 biên chế chưa tuyển), Sở Nội vụ, huyện Đắk Song...

Lý giải vấn đề này, ông Quỳnh cho rằng, nguyên nhân là do số người tham gia tuyển dụng chưa đạt yêu cầu đề ra và một số cán bộ xin chuyển công tác, xin thôi việc nhưng chưa tuyển dụng lại. Bên cạnh đó, mặc dù yêu cầu tinh giản 10% biên chế đến năm 2021 theo tinh thần của Nghị quyết 39-NQ/TW nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện tinh giản được bao nhiêu. Các trường hợp tinh giản chủ yếu là người nghỉ hưu, người xin thôi việc.

Từ thực tế trên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hoa đề nghị Sở Nội vụ cần tham mưu những phương án phù hợp để thực hiện việc tinh giản đúng theo yêu cầu, bảo đảm mục tiêu đặt ra của Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị. Hàng năm, khi giao biên chế sự nghiệp, Sở Nội vụ cần nghiên cứu và không nên thực hiện cào bằng tinh giản đối với các huyện. Những huyện ổn định, không có dân di cư tự do, tăng cơ học ít thì nên điều chuyển cho những huyện tăng cơ học lớn, giúp các huyện vừa thực hiện được tinh giản vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bài, ảnh: Nguyễn Hiền

1,529
Viết bình luận mới