Tập trung khắc phục những khó khăn trong triển khai chính sách hỗ trợ vay vốn, hoạt động dạy và học tại các trường học

Cập nhật ngày: 11/06/2020 | 14:03 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Ngày 11/6, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh tiếp tục làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) và Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) để đánh giá kết quả xử lý các kiến nghị, đề xuất sau giám sát, khảo sát từ đầu nhiệm kỳ tới nay.

Đồng chí Hà Trung Ký, UVTVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Hà Trung Ký đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai khắc phục, xử lý các nội dung vướng mắc còn tồn tại

Theo báo cáo của Sở LĐTB&XH, tính đến ngày 31/12/2019, tổng dư nợ Quỹ quốc gia 103,144 tỷ đồng về việc làm. Trong giai đoạn 2016-2019, tổng số vốn thu hồi gần 75 tỷ đồng, vốn bổ sung mới 2 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động l44,923 tỷ đồng; trong đó, vốn thu hồi 5,465 tỷ đồng, vốn bổ sung mới 30 tỷ đồng.

Qua đánh giá, đến nay các nguồn vốn đã phát huy hiệu quả trong việc tạo ra việc làm mới, nâng cao tỷ lệ sử dụng thời gian lao động, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân sử dụng vốn vay. Tuy nhiên, hiện nay nguồn vốn phân bổ hàng năm còn khiêm tốn, mức cho vay thấp trong khi nhu cầu vay vốn để giải quyết việc làm của người dân ngày càng nhiều.

Cụ thể, nguồn vốn bổ sung hàng năm chỉ đáp ứng 40-50% nhu cầu vay vốn của người dân. Một bộ phận người dân chưa phát huy tính chủ động, tự lực, còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại, dẫn đến việc trả nợ không đúng hạn, tỷ lệ nợ quá hạn có chiều hướng gia tăng.

Lãnh đạo Sở LĐTB&XH báo cáo kết quả giám sát về việc triển khai thực hiện hỗ trợ vay vốn tạo việc làm trên địa bàn tỉnh

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT, đến nay đơn vị đã cơ bản tham mưu và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các đề xuất, kiến nghị của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh. Việc quản lý các hoạt động thu chi, các khoản thu thỏa thuận, huy động xã hội hóa từ phụ huynh học sinh đã đi vào nền nếp.

Tình trạng lạm thu, lạm chi từng bước được khắc phục. Sở cũng chủ động phối hợp với các địa phương rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên, nhân viên để xây dựng kế hoạch bố trí phù hợp. Công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra việc dạy thêm, học thêm được tăng cường, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.

Đối với chương trình dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN), Sở đã tổ chức khảo sát, tổng kết, đánh giá hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có 8 trường tiểu học triển khai thực hiện trên tinh thần tự nguyện, áp dụng linh hoạt và sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Tuy nhiên, qua quá trình kiểm tra và nắm bắt thông tin, Sở cũng nhận thấy một số hạn chế. Cụ thể, một số cơ sở giáo dục chưa triển khai, quán triệt các văn bản liên quan đến việc thực hiện thu-chi, vẫn còn tình trạng gộp nhiều khoản thu đầu năm học, gây khó khăn cho phụ huynh. Một số cơ sở giáo dục chưa minh bạch về công tác tài chính. Tình trạng thu chi sai quy định vẫn diễn ra dưới nhiều hình thức. Bên cạnh đó, hiện nay, đội ngũ giáo viên của tỉnh vẫn còn thiếu, nhất là ở cấp mầm non. Cơ cấu giáo viên ở từng môn học chưa hợp lý, ảnh hưởng đến việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới…

Lãnh đạo Sở GD-ĐT báo cáo kết quả khảo sát các hoạt động thu chi và công tác giáo dục tại các trường học

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hà Trung Ký đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, triển khai khắc phục, xử lý các nội dung vướng mắc còn tồn tại. Đối với việc thực hiện chính sách hỗ trợ vay vốn tạo việc làm, Sở LĐTB&XH phối hợp với các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu về mục đích, ý nghĩa của chính sách. Công tác kiểm tra, giám sát việc cho vay vốn, mục đích sử dụng vốn vay tại các địa phương cần được tăng cường để bảo đảm việc cho vay và sử dụng vốn vay đúng quy định, mục đích. Sở LĐTB&XH tham mưu Bộ LĐTB&XH tăng nguồn vốn cũng như mức cho vay để đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân.

Đồng chí Hà Trung Ký đề nghị Sở GD-ĐT tiếp tục chấn chỉnh việc quản lý thu chi, các khoản thu thỏa thuận, hoạt động quản lý dạy thêm, học thêm đúng quy định, trong đó, chú trọng việc thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Sở Nội vụ nghiên cứu giải quyết những khó khăn của ngành Giáo dục trong việc bổ sung đội ngũ giáo viên còn thiếu, bảo đảm công tác dạy và học tại các trường học.

Tin, ảnh: Vũ Trang

1,305
Viết bình luận mới