Thẩm tra nghị quyết giao quyền quyết định chủ trương đầu các dự án nhóm C

Cập nhật ngày: 16/09/2020 | 14:13 GMT+7

Ngày 16/9, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đắk Nông tổ chức họp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C.

Dự thảo đề xuất HĐND tỉnh quyết nghị giao thẩm quyền cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án có tổng mức vốn đầu tư từ 2/3 dự án nhóm C trở xuống, được phân loại theo quy định tại Điều 10, Luật Đầu tư công năm 2019.

UVTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hoa gợi mở một số vấn đề trao đổi tại cuộc họp

Theo quy định tại điều 10, Luật Đầu tư công năm 2019 và tại Phụ lục I, Nghị định số 40 ngày 6/4/2020 của Chính phủ, có 31 loại dự án được phân công nhóm C. Các dự án này có tổng mức đầu tư cao nhất là dưới 120 tỷ đồng, thấp nhất dưới 45 tỷ đồng.

Việc UBND tỉnh có tờ trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết xuất phát từ thực tiễn triển khai Luật Đầu tư công năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Dự thảo nhằm tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh quá trình đầu tư công, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, đảm bảo tính linh hoạt trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi về những vấn đề của Dự thảo Nghị quyết liên quan đến quy định trong Luật Đầu tư công năm 2019 và các quy định khác của pháp luật. Một số vấn đề liên quan đến việc phân cấp, ủy quyền; sự cần thiết của việc giao quyền; thời hạn giao quyền; cơ chế giám sát…

Ông Nguyễn Đình Đạo, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cho biết sẽ tổng hợp các ý kiến báo cáo Thường trực HĐND tỉnh

Qua ý kiến của các thành viên trong cuộc họp và căn cứ theo các quy định của pháp luật, ông Nguyễn Đình Đạo, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cho biết sẽ hoàn thiện báo cáo trình Thường trực HĐND tỉnh. Trong đó, ban sẽ tổng hợp những khó khăn vướng mắc và đề xuất hướng xử lý theo thẩm quyền.

Lê Phước

1,592
Viết bình luận mới