Thẩm tra nghị quyết về phân bổ vốn đầu tư công, giai đoạn 2021-2025

Cập nhật ngày: 15/09/2020 | 16:15 GMT+7

Chiều 15/9, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Đắk Nông tổ chức họp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước tỉnh, giai đoạn 2021-2025.

Dự thảo Nghị quyết gồm 4 chương, 10 điều nhằm thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050.

Dự thảo quy định, tỷ lệ phân bổ vốn ở cấp huyện là 30% (giai đoạn 2016-2020 tỷ lệ phân bổ cho cấp huyện thực tế 27,8%). 70% còn lại thuộc nhiệm vụ chi cấp tỉnh.

Ông Nguyễn Đình Đạo, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị, đơn vị tham mưu xây dựng Dự thảo Nghị quyết cần làm rõ tiêu chí phân cấp vốn đầu tư các công trình thủy lợi

Dự thảo cũng xác định điểm số để phân bổ vốn cho cấp huyện được căn cứ vào tiêu chí về dân số, trình độ phát triển, diện tích tự nhiên, tỷ lệ độ che phủ rừng, đơn vị hành chính, cơ sở hạ tầng đô thị. Ở mỗi tiêu chí còn có sự phân bổ cụ thể để bảo đảm tính khách quan, công bằng trong phân bổ vốn giữa các địa phương. Căn cứ vào các tiêu chí đề ra, trong giai đoạn 2021-2025, huyện Đắk Glong có điểm số cao nhất 14,9 điểm; thành phố Gia Nghĩa 14,01 điểm. Huyện có điểm thấp nhất gồm: Krông Nô 10,91 điểm và Đắk Song 10,63 điểm. Các địa phương còn lại có điểm số trung bình hơn 12 điểm. Ví dụ: Tổng nguồn bổ sung trong cân đối phân cấp các huyện, thành phố cả giai đoạn là 1.000 tỷ đồng thì thành phố Gia Nghĩa được cân đối 140 tỷ đồng…

Ông Phạm Đình Tuấn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu tại phiên họp

Góp ý vào Dự thảo Nghị quyết, các đại biểu cho rằng, việc xác định điểm số cần được ban soạn thảo cụ thể hóa từng tiêu chí như: Khu vực đô thị, khu vực biên giới… để có sự so sánh ở từng địa phương. Liên quan đến quy định đối với các nguồn ngân sách địa phương như: Nguồn cân đối ngân sách địa phương, nguồn xổ số kiến thiết, nguồn sử dụng đất, nguồn ngân sách tỉnh bổ sung cho đầu tư phát triển thì cần quy định “gọn” hơn. Đó là nguồn cân đối ngân sách địa phương chi 30% cho cấp huyện. Các nguồn vốn còn lại thuộc nhiệm vụ cấp tỉnh…

Kết luận phiên họp, ông Nguyễn Đình Đạo, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản đồng tình với Dự thảo Nghị quyết. Để Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh được chặt chẽ, các đơn vị tham mưu cần chỉnh sửa một số điểm mà các đại biểu đã góp ý tại phiên họp.

Tin, ảnh: Công Tính

724
Viết bình luận mới