Thực hiện Nghị quyết 31 của HĐND tỉnh, đã hỗ trợ hơn 48,3 tỷ đồng cho học sinh dân tộc thiểu số

Cập nhật ngày: 12/04/2019 | 14:10 GMT+7

Đó là con số do Sở Lao động, Thương binh-Xã hội báo cáo với Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại buổi giám sát việc thực hiện Nghị quyết 31 ngày 6/9/2016 của HĐND tỉnh về Chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo vào sáng 12/4.

Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị Sở LĐTB-XH tổ chức sơ kết, đánh giá lại tác động của nghị quyết cũng như chấn chỉnh những hạn chế trong quá trình thực hiện

Theo báo cáo của Sở LĐTB-XH, chính sách đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, từng bước đáp ứng và giải quyết được những khó khăn, giảm bớt gánh nặng về chi phí học tập cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số. Trong 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 31, toàn tỉnh đã hỗ trợ trên 48,3 tỷ đồng cho học sinh dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Qua giám sát, Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhấn mạnh, với trách nhiệm là cơ quan đầu mối, chủ quản thực hiện chính sách, Sở LĐTB-XH cần rà soát, tổ chức sơ kết đánh giá nhằm thắt chặt quá trình triển khai, bảo đảm quyền lợi cho đối tượng thụ hưởng. Qua thực tế triển khai ở cơ sở vẫn còn nhiều hạn chế  nên Sở cần điều chỉnh, có báo cáo, đánh giá đầy đủ về tác động, chỉ rõ những vướng mắc, thuận lợi và đề xuất phương hướng khắc phục cụ thể để nghị quyết tiếp tục đi vào cuộc sống.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền

2,379
Viết bình luận mới