Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông họp phiên thường kỳ tháng 6

Cập nhật ngày: 24/06/2020 | 13:40 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Phiên họp được Thường trực HĐND tỉnh tổ chức sáng 24/6, với sự chủ trì của đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Video clip:

 

Phiên họp đã xem xét, cho ý kiến và thông qua một số nội dung giữa hai kỳ họp, bao gồm các tờ trình, công văn của UBND tỉnh: đăng ký bổ sung nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020; Nghị quyết quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cấp xã.

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan hoàn thành tốt nhất công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa III

Phiên họp cũng thống nhất về việc đưa một số nội dung ra khỏi danh mục nghị quyết trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa III, gồm: Nghị quyết quy định nguyên tắc, định mức, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Phiên họp còn thống nhất thông qua việc giao tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ tiêu biên chế trong các hội có tính chất đặc thù tỉnh năm 2020; phân bổ kinh phí mua xe ô tô phục vụ công tác.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh cũng đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 và chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa III.

Kết luận phiên họp, đồng chí Lê Diễn đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện đúng những nội dung đã thông qua, kịp thời bổ sung, hoàn thiện các nội dung, tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo trình kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa III, dự kiến tổ chức vào ngày 9/7.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền

1,476
Viết bình luận mới