HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11/2019

Cập nhật ngày: 20/11/2019 | 17:05 GMT+7

Phiên họp được Thường trực HĐND tỉnh tổ chức ngày 20/11, với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Hoa, UVTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhằm xem xét, cho ý kiến một số nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp và các nội dung trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa III.

Video clip:

 

Theo đó, đối với nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp, phiên họp đã xem xét, thông qua các tờ trình, công văn của UBND tỉnh như: Đăng ký bổ sung dự thảo nghị quyết; xin đưa ra khỏi nội dung kỳ họp và bổ sung nội dung dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9; điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; xin ý kiến hỗ trợ kinh phí tổ chức đại hội của Hội cựu giáo chức tỉnh Đắk Nông năm 2019.

Phiên họp đã xem xét, cho ý kiến các nội dung trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa III

Đối với các nội dung trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, thông qua các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết: Dự thảo nghị quyết thông qua danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020; Dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 2/8/2018 của HĐND tỉnh Đắk Nông; Dự thảo nghị quyết quy định định mức hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020; Dự thảo nghị quyết chấp thuận danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Đắk Nông để Quỹ đầu tư phát triển Đắk Nông thực hiện đầu tư trực tiếp, góp vốn đầu tư và cho vay giai đoạn 2020-2021; Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2020 trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Đắk Nông; Báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và cấp phép xây dựng trong đô thị trên địa bàn các huyện Đắk R’lấp và Đắk Mil.

Riêng đối với Dự thảo nghị quyết quy định về một số chính sách bảo vệ và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp-PTNT phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh có văn bản xin ý kiến Trung ương về những nội dung liên quan đến quy định chính sách trong dự thảo; nếu được trả lời kịp thời sẽ trình kỳ họp thứ 9 xem xét, thông qua. Cơ quan soạn thảo cũng cần phân định lại nguồn kinh phí nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả nếu được thông qua.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Thị Hoa đề nghị các đơn vị liên quan tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo để trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa III vào tháng 12/2019.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền

1,331
Viết bình luận mới