HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Thường trực HĐND tỉnh họp xem xét thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh

Cập nhật ngày: 13/07/2017 | 14:42 GMT+7

Sáng 13/7, tiếp tục chương trình làm việc, Thường trực HĐND tỉnh họp thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan soạn thảo nhanh chóng chỉnh sửa những dự thảo nghị quyết đã thông qua để trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa III

Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh tập trung thảo luận, xem xét các dự thảo nghị quyết do UBND trình. Qua thảo luận, các đại biểu đánh giá dự thảo Nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông là cần thiết, đúng thẩm quyền và phù hợp với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, UBND tỉnh cần thực hiện quản lý, sử dụng phí bảo hiểm môi trường thu được bảo đảm theo đúng quy định.

Đối với dự thảo Nghị quyết thông qua điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Đắk Nông được đánh giá là cần thiết, phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Vì vậy, Thường trực HĐND tỉnh quyết định thông qua để trình tại kỳ họp thứ 4.

Tuy nhiên, dự thảo được xây dựng chỉ mới dựa vào hiện trạng rừng và đất rừng đã công bố, chưa đưa ra được các luận giải hoặc phương án có tính khoa học cho việc điều chỉnh.

Cùng với đó, quy hoạch điều chỉnh chỉ mới mang tính quy hoạch không gian, thực tiễn số liệu đến nay ngoài thực địa đã khác so với số liệu ban đầu khi lập quy hoạch. Vì vậy, cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu cập nhật đến thời điểm gần nhất cho phù hợp và phản ánh có tính khách quan hơn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hoa đề nghị, các dự thảo nghị quyết cần phải phân tích rõ về nội dung, tính cấp thiết

Dựa trên tính cấp thiết và nội dung, hình thức soạn thảo, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua các dự thảo nghị quyết để trình kỳ hợp thứ 4 gồm: Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đắk Nông; dự thảo Nghị quyết ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; dự thảo Nghị quyết quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày và tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở các trường học.

Riêng đối với dự thảo Nghị quyết quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của HĐND cấp xã, cấp huyện, thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và dự thảo Nghị quyết về việc quy định các chính sách phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông nội dung chưa chặt chẽ, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, chưa cập nhật những quy định mới để xây dựng, chưa trình xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định và cũng chưa thật sự cấp thiết. Vì vậy, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh cần hoàn thiện các dự thảo nghị quyết để trình các kỳ họp sau.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải làm rõ một số nội dung liên quan đến các dự thảo nghị quyết

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Diễn đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan soạn thảo cần nhanh chóng bổ sung những ý kiến đóng góp đối với những dự thảo được thông qua để nhanh chóng hoàn thiện trình trong kỳ họp thứ 4. Đối với những dự thảo nghị quyết chưa thông qua, các đơn vị liên quan có trách nhiệm soạn thảo lại trên cơ sở tính cấp thiết và bảo đảm về mặt pháp luật để trình trong các kỳ họp sau.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền

425
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?