Trong các ngày 9-11/12 sẽ diễn ra Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật ngày: 27/11/2019 | 10:01 GMT+7

Theo thông báo của Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông, trong các ngày 9-11/12/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh sẽ diễn ra Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, tại kỳ họp thứ 9, cùng với xem xét các báo cáo do Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ngành chức năng trình về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua 23 nghị quyết phục vụ cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đáng chú ý có các nghị quyết: Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020; Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020; Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024; Một số chính sách hỗ trợ để phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Ban hành chính sách hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025; Quy định định mức hỗ trợ kết cấu hạ tầng các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020…

Kỳ họp cũng sẽ tiến hành phiên chất vấn và tổ chức miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh cũng như giải quyết các vấn đề liên quan theo luật định.

Mạnh Hùng

1,586
Viết bình luận mới