Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa IV

Cập nhật ngày: 24/11/2021 | 17:51 GMT+7

Buổi thẩm tra diễn ra ngày 24/11 do ông Nguyễn Ngọc Khoa, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì.

Ông Nguyễn Ngọc Khoa, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện báo cáo, dự thảo nghị quyết để trình kỳ họp

Các đại biểu đã thảo luận, phân tích các báo cáo: công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021, nhiệm vụ năm 2022; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Trong đó, đối với báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021, các đại biểu yêu cầu đơn vị soạn thảo cần làm rõ nguyên nhân vì sao tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo thời gian qua không những không giảm mà còn tăng thêm và cần tìm giải pháp cụ thể, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, bộ phận liên quan. Việc gắn trách nhiệm của người đứng đầu cần được triển khai mạnh mẽ hơn để tránh tình trạng khiếu kiện, khiếu nại và tố cáo kéo dài.

Các đại biểu phân tích, làm rõ một số nội dung liên quan đến dự thảo nghị quyết về việc quyết định biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2022.

Qua khảo sát tại cơ sở, hiện nay mốt số phòng chuyên môn ở các huyện số người làm việc quá ít, không bảo dảm triển khai hiệu quả nhiệm vụ. Việc tinh giản biên chế là cần thiết nhưng phải bảo đảm duy trì hoạt động bộ máy hiệu quả, thông suốt. Sở Nội vụ cần khảo sát và sắp xếp lại hợp lý hơn, hoàn thiện dự thảo để trình kỳ họp tới.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền

2,184
Viết bình luận mới