Bế mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật ngày: 27/04/2021 | 16:22 GMT+7

Sau khai mạc, kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức phiên thảo luận tại hội trường liên quan đến việc xem xét tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công, giai đoạn 2022-2025.

Video clip:

 

Theo tờ trình, tổng dự kiến nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh là trên 11.700 tỷ đồng, bằng 156% so với giai đoạn 2016-2020. Cụ thể, tổng nguồn vốn ngân sách địa phương trên 5.100 tỷ đồng; tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương gần 5.900 tỷ đồng; nguồn vốn ODA là 774,5 tỷ đồng.

Với mục tiêu tập trung ưu tiên mọi nguồn lực để thực hiện khâu đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, UBND tỉnh đề xuất danh mục 171 dự án dự kiến khởi công giai đoạn 2022-2025, với tổng mức đầu tư trên 8.300 tỷ đồng. 

Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đình Đạo trình bày báo cáo thẩm tra Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công

UBND tỉnh cũng trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư 97 dự án với tổng mức đầu tư trên 5.400 tỷ đồng. Theo UBND tỉnh, việc phê duyệt chủ trương 97 dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2022-2025 là phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn (ngân sách địa phương và ngân sách Trung ương hỗ trợ mục tiêu) giai đoạn 2022-2025.

Đại biểu Y Thái cho rằng dự thảo nghị quyết cơ bản hợp lý

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đã thống nhất trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công, giai đoạn 2022-2025. 

Theo đó, sau khi Trung ương có ý kiến chính thức về kế hoạch đầu tư công của tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch-Đầu tư rà soát, điều chỉnh, đồng thời tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2022-2025.

Đại biểu Lê Văn Chiến cho rằng, về lĩnh vực du lịch, môi trường, khó khăn nhất hiện nay là địa chỉ đầu tư không có nên cần phải nghiên cứu kỹ hơn

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về cơ cấu đầu tư theo ngành, lĩnh vực trong giai đoạn 2022-2025.

Đại biểu Y Thái cho rằng, dự thảo cơ bản hợp lý, tuy nhiên liên quan phân bổ vốn các dự án ổn định dân cư, kế hoạch phát triển đô thị, xóa đói giảm nghèo vẫn còn thiếu, cần bổ sung thêm, nhất là các huyện vùng sâu, vùng xa.

Đại biểu Lê Văn Chiến cho rằng, cơ cấu vốn phân bổ cho nông nghiệp thấp, tuy nhiên ngành nông nghiệp còn rất nhiều kênh đầu tư nữa nên cộng lại rất lớn. Việc thực hiện các khâu đột phá sẽ bảo đảm phát triển lĩnh vực nông nghiệp. Về du lịch, môi trường khó khăn nhất hiện nay là địa chỉ đầu tư không có nên cần phải nghiên cứu kỹ hơn.

Đại diện các ngành, đơn vị liên quan đã giải trình và làm rõ nhiều vấn đề đại biểu đề cập liên quan đến đầu tư các dự án đầu tư công, giai đoạn 2022-2025.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Y Quang B’Krông yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thiện dự thảo nghị quyết đã được kỳ họp thông qua

Trên cơ sở nghiên cứu, thảo luận, thống nhất, kỳ họp đã thông qua Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công, giai đoạn 2022-2025.

Kỳ họp cũng đã bầu bổ sung ông Trần Văn Diêu, Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Y Quang B’Krông đề nghị, đối với các dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2022-2025 có tên trong danh mục kế hoạch, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan được giao nhiệm vụ lập báo cáo khẩn trương hoàn thành thủ tục và trình phê duyệt chủ trương đầu tư đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hiện hành.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền

2,194
Viết bình luận mới