Bế mạc Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa IV: Thông qua 8 nghị quyết về kinh tế, văn hóa, xã hội

Cập nhật ngày: 26/07/2022 | 17:07 GMT+7

Chiều 26/7, sau khi hoàn thành nội dung, Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành bế mạc. Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì.

Sau thời gian 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh diễn ra thành công tốt đẹp

Các đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng đối với các tờ trình, báo cáo trình Kỳ họp. Nhiều nhiệm vụ, giải pháp được đề xuất nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh trình Kỳ họp, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 8 nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung đề nghị các đơn vị liên quan triển khai nghiêm túc các nội dung đã thống nhất tại kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lưu Văn Trung nhấn mạnh, để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh trong năm 2022, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm, giải pháp hiệu quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được UBND tỉnh chỉ ra và HĐND tỉnh phân tích, thảo luận, thống nhất tại kỳ họp.

UBND tỉnh tập trung rà soát, đánh giá tổng thể tiến độ triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao để có giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra năm 2022.

UBND tỉnh khẩn trương hoàn thành quy hoạch tỉnh và các quy hoạch chuyên ngành làm cơ sở thu hút đầu tư, quản lý phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, quan tâm chăm lo phát triển văn hoá, xã hội hài hoà với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí cần nâng cao chất lượng hơn nữa.

UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện quyết liệt các giải pháp, cam kết trước HĐND tỉnh và cử tri, làm cơ sở để HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân.

 

Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa IV thông qua 8 nghị quyết:

1. Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (thôn 2, Đắk Ngo, Hồ số 2, Hồ số 3 thôn 2, Ea T’linh, thôn 3B);

2. Nghị quyết về việc cho ý kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023;

3. Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022;

4. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025:

5. Nghị quyết quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

6. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

7. Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023;

8. Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc chấp hành pháp luật trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa.

 

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền

3,998
Viết bình luận mới