Đầu tháng 1/2022, đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp xúc cử tri ở các địa phương

Cập nhật ngày: 21/12/2021 | 09:58 GMT+7

Theo kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông, trong các ngày 4-5/1/2022, đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp xúc cử tri (TXCT) sau kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, ngày 4/1, đại biểu TXCT tại các huyện Đắk R’lấp, Tuy  Đức, Đắk Glong và TP. Gia Nghĩa; ngày 5/1, TXCT tại các huyện Đắk Song, Đắk  Mil, Cư Jút, Krông Nô. Thời gian và địa điểm TXCT cụ thể tại các huyện, thành phố do  Tổ tưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh thống nhất với địa phương quyết định.

Tại các buổi TXCT, cùng với thông báo kết quả tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa IV, đại biểu HĐND tỉnh gặp gỡ, trao đổi thông tin, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri.

Để bảo đảm đúng các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tùy tình hình diễn biến dịch của từng địa phương, việc TXCT sẽ chọn một trong hai hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Đối với hình thức trực tuyến, sẽ tổ chức tại điểm cầu chính là hội trường họp trực tuyến của các huyện, thành phố và điểm cầu phụ là hội trường họp trực tuyến tại các xã, phường, thị trấn.

Việc TXCT phải bảo đảm đúng nguyên tắc, thời gian, trình tự, thủ tục theo quy định, công khai, minh bạch, cởi mở, dân chủ, tạo điều  kiện phù hợp nhất để cử tri có thể trao đổi trực tiếp với đại biểu. 

Đại biểu HĐND tỉnh tham gia đầy đủ các buổi TXCT, có trách nhiệm tiếp thu, ghi chép các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri để kiến nghị,  phản ánh với các cơ quan, đơn vị xem xét, giải quyết. 

Cử tri tham gia tiếp xúc phải bảo đảm thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình; các ý kiến, kiến nghị, phản ánh phải mang tính xây dựng chung cho tập thể, khu dân cư, cụm dân cư, cộng đồng dân cư.

Tường Mạnh

1,551
Viết bình luận mới