Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát tại huyện Đắk R'lấp

Cập nhật ngày: 31/12/2021 | 07:40 GMT+7

Chiều 30/12, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đắk Nông do ông Dương Khắc Mai, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đã khảo sát về thực hiện một số cơ chế, chính sách, pháp luật đầu tư, đấu thầu, tài chính, tiền tệ hỗ trợ phục hồi kinh tế tại huyện Đắk R'lấp.

Theo lãnh đạo huyện Đắk R'lấp, năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng với quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu, thúc đẩy sản xuất kinh, doanh nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện cơ bản bảo đảm trên các lĩnh vực, với 10/13 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tuy nhiên, do thiếu nguồn lực nên một số nhóm chỉ tiêu không đạt kế hoạch như tăng trưởng; thu nhập bình quân đầu người; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; các tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao...

Lãnh đạo UBND huyện Đắk R'lấp báo cáo về tình hình năm 2021 và những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

Huyện cơ bản đáp ứng yêu cầu việc thực hiện các chính sách tài khóa giai đoạn 2016 – 2021, bảo đảm nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các chính sách khuyến khích tăng cường công tác quản lý tài chính ngân sách, phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi, sử dụng ngân sách hiệu quả. Chính sách bảo đảm tính công khai, minh bạch trong phân bổ ngân sách, đồng thời thể hiện sự ưu tiên cho các vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, vùng căn cứ cách mạng, thúc đẩy sự phát triển hài hòa giữa các khu vực trong vùng...

Tuy nhiên hiện nay, nhiệm vụ chi của địa phương ngày một nhiều trong khi theo Nghị quyết số 16 ngày 15/12/2021 của HĐND tỉnh quy định mức chi thường xuyên, định mức bổ sung đối với huyện Đắk R'lấp thuộc nhóm I, nên rất eo hẹp, khó khăn đối với ngân sách địa phương, chưa đủ đáp ứng việc chi trả các khoản huyện phải cấp bù...

Ông Dương Khắc Mai mong muốn huyện Đắk R'lấp tích cực đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị  để Đoàn ĐBQH tỉnh có cơ sở đề xuất với Quốc hội

Ông Dương Khắc Mai chia sẻ những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ cũng như cơ chế, chính sách tài khóa, tiền tệ, thuế quan. Địa phương tích cực đóng góp ý kiến, kiến nghị về cơ chế, chính sách để Đoàn ĐBQH tỉnh có cơ sở thực tiễn trong việc phát biểu, đóng góp, kiến nghị với Quốc hội và Chính phủ.

Tin, ảnh: Phan Tân

2,891
Viết bình luận mới