HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục tổ chức kỳ họp chuyên đề vào ngày 11/5

Cập nhật ngày: 05/05/2021 | 16:52 GMT+7

Chiều 5/5, Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021, với sự chủ trì của các đồng chí: Y Quang B'Krông, UVTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Xuân Hải, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Các đại biểu thống nhất tổ chức kỳ họp chuyên đề dự kiến vào ngày 11/5

Tại kỳ họp chuyên đề ngày 27/4, HĐND tỉnh đã quyết nghị ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc cho ý kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Thực hiện nghị quyết này, ngày 29/4, UBND tỉnh đã có Báo cáo số 315/BC-UBND gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị thẩm định Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh theo quy định.

Tuy nhiên, tại Công điện số 01/CĐ-BKHĐT ngày 28/4, Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu tài liệu trình thẩm định Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 phải có quyết định của cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án khởi công mới giai đoạn 2022-2025. Cụ thể, cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật Đầu tư công là HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp chuyên đề ngày 27/4, HĐND tỉnh đã thống nhất Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó có 99 dự án khởi công mới. Tuy nhiên, HĐND tỉnh chưa ban hành nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 99 dự án này.

Vì vậy, nhằm bảo đảm đúng quy trình để Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Hội nghị liên tịch đã thống nhất dự kiến ngày 11/5, HĐND tỉnh sẽ tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới. 

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền

1,365
Viết bình luận mới