Kết thúc Kỳ họp Chuyên đề lần thứ 2 HĐND tỉnh khóa IV

Cập nhật ngày: 05/05/2022 | 15:13 GMT+7

Ngày 5/5, sau phiên khai mạc, Kỳ họp Chuyên đề lần thứ 2 HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã tiến hành thảo luận các nội dung liên quan được đưa ra trình tại kỳ họp. Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành kỳ họp.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung của kỳ họp

Các đại biểu đã tập trung làm rõ một số nội dung về dự thảo Nghị quyết ban hành quy định chức danh, số lượng mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và một số đối tượng khác công tác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Cụ thể, dự thảo Nghị quyết  có quy định: “Về số lượng thôn, tổ dân phố có từ 300 hộ gia đình trở lên, được bố trí 2 cộng tác viên dân số. Thôn, tổ dân phố còn lại bố trí 1 cộng tác viên dân số”. Qua phân tích đặc thù địa phương và khu vực sinh sống của đồng bào dân tộc, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị quy định cần dựa trên các yếu tố như số hộ gia đình, khu vực biên giới, tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Bá Út, Giám đốc Sở Công thương

Đại biểu Lê Quốc Đông, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh cho rằng, cần bổ sung thêm các điều kiện về vùng quy định tăng số lượng cộng tác viên dân số để bảo đảm nhu cầu thực sự. Các điều kiện quy định phải rõ ràng, hợp lý vì nhu cầu giữa các vùng, thôn, buôn, bon, tổ dân phố là khác nhau.

Đối với dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập; chỉ tiêu biên chế trong các Hội có tính chất đặc thù tỉnh Đắk Nông năm 2022 cũng đã được các đại biểu dành thời gian cho ý kiến. Theo báo cáo của UBND tỉnh, số lượng biên chế sự nghiệp của tỉnh trong những năm qua còn thiếu rất nhiều so với nhu cầu thực tế, đặc biệt là đội ngũ giáo viên mầm non và tiểu học. Hiện toàn tỉnh còn thiếu 1.183 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp. Trong khi đó theo công văn của Bộ Nội vụ từ nay đến 2025 phải giảm thêm 10% biên chế hiện có, tương đương 1.329 người. Liên quan đến nội dung này, đại biểu đề nghị cần đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm giảm gánh nặng ngân sách, nhất là trên lĩnh vực giáo dục và y tế.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung tặng hoa, chúc mừng Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Bá Út

Báo cáo tại kỳ họp, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Văn Chiến đã thông tin một số kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội từ đầu năm đến nay với những kết quả đạt khá. Tăng trưởng GRDP quý I ước đạt 5,48%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 3.996 tỷ đồng, đạt 20,79% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 1.094 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ, đạt 31% dự toán địa phương giao.

Điểm nhấn quan trọng trong quý I/2022 là lãnh đạo tỉnh đã chủ động kết nối, mời gọi, gặp gỡ, làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh. Các nhà đầu tư đã đề xuất, cam kết sớm triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh với số vốn rất lớn. Đặc biệt, chỉ số PCI năm 2021 của tỉnh tăng 8 bậc, thực sự là nỗ lực lớn của tỉnh…

Đại biểu Lê Quốc Đông,Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị xem xét kỹ các điều kiện quy định tăng số lượng cụ thể cộng tác viên dân số ở các thôn, bon, buôn, tổ dân phố sao cho phù hợp

Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm thúc đẩy kinh tế-xã hội, trong đó những lĩnh vực trọng tâm được chú trọng chỉ đạo gồm như đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia…

Kỳ họp đã biểu quyết, thông qua 7 nghị quyết; đồng thời tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Lê Văn Thị, nguyên Giám đốc Sở Công thương đã nghỉ hưu theo chế độ và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Bá Út, Giám đốc Sở Công thương.

Đồng chí Lưu Văn Trung. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các đơn vị liên quan triển khai có hiệu quả những nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả kỳ họp để Nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động nhằm triển khai có hiệu quả các nghị quyết mà HĐND tỉnh vừa ban hành, đồng thời tập trung một số nội dung quan trọng.

Cụ thể, tỉnh bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy đẩy mạnh các giải pháp quyết liệt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2022 mà Nghị quyết Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. UBND tỉnh sớm cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua, bảo đảm nhanh chóng đi vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp:

http://admin.baodaknong.org.vn/database/video/20220505052549BE-MAC-KY-HOP-CHUYEN-DE.mp4

 

HĐND tỉnh sẽ tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm vào tháng 7/2022 để quyết định nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh trong năm 2022, đánh giá tình hình thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, tình hình ngân sách nhà nước, kế hoạch  đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2022. Các Ban của HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát, tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua.

 

Kỳ họp thông qua 7 Nghị quyết:

1. Xem xét điều chỉnh tên gọi dự án thu hồi đất và bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022.

2. Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, một số đối tượng khác ở cấp xã và ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

3. Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

4. Phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập; chỉ tiêu biên chế các Hội có tính chất đặc thù tỉnh Đắk Nông năm 2022.

5. Về phát triển thanh niên tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022-2030.

6. Quy định mức tiền công thực hiện nhiệm vụ thi đối với giáo dục phổ thông; nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

7. Thành lập Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đối với diện tích đất thu hồi từ các công ty, nông lâm nghiệp, nông, lâm trường giao về cho địa phương quản lý, sử dụng giai đoạn 2015 -2021.

 

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền

3,028
Viết bình luận mới