Kỳ họp chuyên đề lần thứ 4 HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Cập nhật ngày: 28/06/2022 | 10:59 GMT+7

Ngày 28/6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra Kỳ họp chuyên đề lần thứ 4 HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026, với sự tham dự của 45/52 đại biểu HĐND tỉnh. Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể đã đến dự.

Kỳ họp đã tiến hành xem xét dự thảo Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và dự thảo Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung nhấn mạnh, 2 nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Ảnh: Quang Vũ

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung phát biểu khai mạc kỳ họp:

http://admin.baodaknong.org.vn/database/video/20220628111252KHAI-MAC.mp4

 

Theo phương án phân bổ, kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh có tổng nguồn vốn 2.394 tỷ đồng gồm: nguồn ngân sách trung ương trên 1.896 tỷ đồng; nguồn ngân sách địa phương, bao gồm ngân sách tỉnh và ngân sách huyện trên 497 tỷ đồng.

Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với tổng nguồn vốn trên 1.136 tỷ đồng thực hiện 7 dự án: giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững; phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị...

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung thông tin thêm về các chương trình mục tiêu quốc gia được phân bổ vốn

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với tổng nguồn vốn trên 502 tỷ đồng thực hiện 2 dự án: hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng, kinh tế, xã hội các huyện nghèo và phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có tổng nguồn vốn trên 755 tỷ đồng.

Đối với Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có tổng nguồn vốn trên 758 tỷ đồng, bao gồm: nguồn ngân sách trung ương 584 tỷ đồng; nguồn vốn đối ứng của ngân sách địa phương 173 tỷ đồng.

Qua xem xét, HĐND tỉnh đã thống nhất cao việc thông qua 2 Nghị quyết: Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; Phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Đại biểu biểu quyết thông qua 2 Nghị quyết

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung nhấn mạnh, các nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh giai 2021-2025 và những năm tiếp theo, với mục tiêu là nâng cao chất lượng đời sống người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giảm tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh theo các nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh.  Vì vậy, các cấp, các ngành trong cả hệ thống chính trị nghiêm túc triển khai, thực hiện các nghị quyết bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, phù hợp với khả năng cân đối, bố trí nguồn lực của Trung ương và của địa phương.

UBND tỉnh, các ngành, các cấp khẩn trương giao dự toán ngân sách nhà nước, mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm kịp thời giải quyết nguồn vốn hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung phát biểu bế mạc kỳ họp:

http://admin.baodaknong.org.vn/database/video/20220628112910112330BE-MAC.mp4

 

Tỉnh cần xây dựng cơ chế lồng ghép nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia trình HĐND tỉnh xem xét quyết định tại Kỳ họp thứ 4 sắp tới, bảo đảm không làm thay đổi các mục tiêu, nhiệm vụ của từng chương trình, dự án, giảm thiểu chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dụng và tránh dàn trải, lãng phí trong sử dụng nguồn vốn.

UBND chỉ đạo các sở, ban, ngành chủ quản các chương trình tổ chức tập huấn hướng dẫn cho cấp huyện, cấp xã triển khai bảo đảm hiệu quả, đúng quy định, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực, khuyến khích sự tham gia ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, người dân cùng chung tay đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện.

 

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền

4,592
Viết bình luận mới