Lấy ý kiến đóng góp Dự án Luật Cảnh sát cơ động

Cập nhật ngày: 13/10/2021 | 14:56 GMT+7

Hội nghị được Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức sáng 13/10, với sự chủ trì của đồng chí Dương Khắc Mai, TUV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông đóng góp ý kiến về Luật Cảnh sát cơ động

Dự thảo Luật Cảnh sát cơ động gồm 5 chương, 32 điều, kế thừa các quy định của Pháp lệnh Cảnh sát cơ động và bổ sung những quy định mới. 

Tham gia góp ý, vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là hệ thống tổ chức của Cảnh sát cơ động cần xác định rõ mô hình tổ chức, các bộ phận cấu thành để thấy được tính đặc thù, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại biểu đề nghị, luật cần quy định cụ thể hơn quyền hạn của Cảnh sát cơ động, nhất là các nội dung liên quan đến quyền con người, quyền công dân để bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với pháp luật hiện hành, thể hiện đúng vị trí, chức năng là lực lượng đặc biệt, chỉ sử dụng khi thực sự cần thiết.

Cơ quan soạn thảo cần làm rõ vai trò nòng cốt, sử dụng biện pháp vũ trang, chuyên trách trong bảo vệ an ninh quốc gia. Cảnh sát cơ động thực hiện biện pháp vũ trang là chủ yếu để tránh chồng chéo lên chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng chuyên trách khác về bảo vệ an ninh quốc gia.

Đại biểu cũng đề nghị rà soát thật kỹ về trang bị, chính sách đối với Cảnh sát cơ động và trách nhiệm của chính quyền các cấp, để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao, phù hợp với thực tiễn, đúng với phạm vi, quyền hạn, tính khả thi…

Tin, ảnh: Phan Tân

1,271
Viết bình luận mới