Năm 2021, HĐND tỉnh Đắk Nông khóa IV tổ chức 2 kỳ họp thường lệ

Cập nhật ngày: 06/07/2021 | 08:42 GMT+7

HĐND tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa ban hành Nghị quyết số 121/NQ-HĐND về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021.

Cụ thể, kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh (kỳ họp giữa năm) dự kiến tổ chức vào đầu tháng 8/2021, với nội dung đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng đầu năm 2021; xem xét các báo cáo công tác của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị…

Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh (kỳ họp cuối năm) dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12/2021, với nội dung đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2022; tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước năm 2021 và dự toán phân bổ ngân sách năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2021, kế hoạch năm 2022; xem xét các báo cáo công tác của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị…

Ngoài ra, tại các kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan trình; đồng thời xem xét các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Các kỳ họp còn nghe Ủy ban MTTQVN tỉnh thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của người dân địa phương và những đề xuất với HĐND tỉnh, UBND tỉnh…

Tường Mạnh

1,507
Viết bình luận mới