Ngày 5/5/2022 sẽ diễn ra Kỳ họp Chuyên đề lần thứ 2 HĐND tỉnh khóa IV

Cập nhật ngày: 28/04/2022 | 17:51 GMT+7

Theo Thông báo số 71/HĐND-VP ngày 27/4/2022 của HĐND tỉnh, ngày 5/5/2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông tổ chức Kỳ họp Chuyên đề lần thứ 2 HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ  xem xét, thông qua các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình, gồm: Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS- CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Quy định mức tiền công thực hiện nhiệm vụ thi đối với giáo dục phổ thông, nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Về phát triển thanh niên tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022-2030; Phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ tiêu biên chế trong các Hội có tính chất đặc thù tỉnh Đắk Nông năm 2022; Quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và một số đối tượng khác ở cấp xã, thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;  Điều chỉnh tên dự án cần thu hồi đất và bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022; Thành lập Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đối với diện tích đất thu hồi từ các công ty nông lâm nghiệp, nông, lâm trường giao về cho địa phương quản lý, sử dụng giai đoạn 2015 -2021.

Kỳ họp còn tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 và giải quyết một số vấn đề theo quy định của pháp luật.

Tường Mạnh

3,165
Viết bình luận mới