Thường trực HĐND tỉnh khóa IV họp phiên thứ 5

Cập nhật ngày: 30/11/2021 | 13:59 GMT+7

Phiên họp được Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông tổ chức vào ngày 30/11, do đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung đề nghị các đơn vị liên quan rà soát, bổ sung các nội dung đã thống nhất tại phiên họp

Phiên họp đã xem xét các tờ trình do UBND tỉnh trình liên quan đến các nội dung như: bổ sung dự toán năm 2021 hỗ trợ thực hiện sửa chữa khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid 19; sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 08/2020 ngày 8/5/2020 của UBND tỉnh.

Riêng về Tờ trình số 6877 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2021 lần 3, phiên họp đã thống nhất trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết.

Cụ thể, đối với kế hoạch vốn ngân sách địa phương kéo dài từ năm 2020 sang năm 2021 thì cắt giảm 3,9 tỷ đồng của các dự án không có khả năng giải ngân và bổ sung cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt. Đối với kế hoạch vốn ngân sách địa phương giao năm 2021 thì cắt giảm 16,195 tỷ đồng của các dự án không có khả năng giải ngân trong năm 2021 và bổ sung cho dự án giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn.

Phiên họp còn xem xét các báo cáo, kết quả thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết dự kiến trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh như: Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022-2025; Dự thảo nghị quyết quy định tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022-2025; Chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022-2025; Quyết định giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Đắk Nông 2022....

Tại phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung đề nghị các đơn vị liên quan cần nhanh chóng rà soát, bổ sung các nội dung, ý kiến đã thông qua để hoàn chỉnh các báo cáo, dự thảo trình kỳ họp thứ 3.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền

3,455
Viết bình luận mới