HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
 • Về phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • 08:32 14/03/2017
 • Trong phong cách Hồ Chí Minh thì phong cách nêu gương của Bác là một mẫu mực để toàn Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu học tập và làm theo.
 • Học và làm theo Bác đức tính tiết kiệm
 • 09:18 07/03/2017
 • Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với các địa phương trong tỉnh.
 • Cựu chiến binh Nâm N’Jang tiên phong, gương mẫu
 • 10:48 22/02/2017
 • Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) xã Nâm N’Jang (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) luôn gương mẫu, tiên phong trong mọi phong trào, hoạt động ở địa phương.
 • Đoàn kết là phải tin dân, dựa vào dân!
 • 09:18 16/02/2017
 • Lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam gắn liền với quá trình chống thiên tai, địch họa, đòi hỏi cộng đồng dân tộc phải sát cánh, đoàn kết, chung lưng đấu cật cùng nhau dựng nước và giữ nước. Truyền thống đoàn kết đã làm nên sức mạnh của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và luôn trỗi dậy mạnh mẽ, nhất là mỗi khi đất nước bị họa xâm lăng.
 • Hạnh phúc của người dân cũng là hạnh phúc của mình !
 • 09:17 16/02/2017
 • Là Bí thư chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác Mặt trận bon Bu Gia, xã Quảng Trực (Tuy Đức), nhiều năm nay, bà Nguyễn Thị Đọc luôn trăn trở tìm cách để mọi phong trào, hoạt động do các cấp, ngành phát động đều được người dân tích cực thực hiện.
 • Sức lan tỏa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đồng bào và chức sắc tôn giáo
 • 11:02 08/02/2017
 • Khi giải quyết vấn đề tôn giáo, Hồ Chí Minh luôn có thái độ khoan dung, độ lượng, gạn đục khơi trong để tập hợp lực lượng cách mạng, thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là sách lược, nghệ thuật, là chiến lược, mục tiêu xuyên suốt trong quá trình hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh. Những quan điểm, ứng xử của Người đối với tôn giáo thể hiện sự sáng tạo độc đáo trong tư duy, một nhân cách đạo đức cao cả và một phong cách thấm đượm tinh thần khoan dung, nhân văn, hòa hợp. Chính điều đó đã tạo nên sức lan tỏa sâu, rộng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đồng bào và chức sắc tôn giáo.
 • Học Bác phong cách quần chúng, nêu gương
 • 08:47 25/01/2017
 • Học tập và làm theo Bác Hồ phong cách quần chúng, nêu gương, nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã có những suy nghĩ, cách làm phù hợp. Những việc làm tuy không lạ và dễ dàng bắt gặp ở nhiều nơi, nhưng đó lại là những nhân tố tích cực, góp phần tạo nên sức lan tỏa trong cuộc sống.
 • Cần hiểu rõ tư tưởng của Bác Hồ về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
 • 09:32 26/10/2016
 • Phát biểu tại Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Hiện nay, các thế lực thù địch đang tập trung chống phá cách mạng, sự nghiệp đổi mới của nước ta, nhất là có những luận điệu cố tình xuyên tạc về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) của Việt Nam. Vì vậy, một trong những nội dung quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05 là chúng ta cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nâng cao nhận thức, hiểu rõ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.
 • Học Bác đừng theo kiểu rập khuôn, máy móc!
 • 09:17 19/10/2016
 • Mới đây, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên toàn quốc để tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận
 • 10:43 22/09/2016
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã khẳng định công tác vận động quần chúng là một nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định cho sự thành bại của cách mạng.
 • Ông Điểu M’rưng “nói đi đôi với làm”
 • 10:24 23/08/2016
 • Lâu nay, mỗi khi có dịp ghé bon Đắk R’moan, xã Đắk R’moan (Gia Nghĩa), chúng tôi vẫn thường xuyên được bà con dân làng nơi đây nhắc đến ông Điểu M’rưng, dân tộc M’nông. Đó là tình cảm tin yêu, cảm phục và kính trọng của mọi người dành cho sự gương mẫu đi đầu, “nói đi đôi với làm” của người đàn ông này.
Thăm dò ý kiến

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI đề ra mục tiêu: "Đến năm 2020, Đắk Nông phấn đấu thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, kém phát triển". Theo bạn khả năng thực hiện mục tiêu trên như thế nào?