HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Cán bộ, đảng viên cựu chiến binh đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương

Cập nhật ngày: 22/03/2017 | 09:24 GMT+7

Thời gian qua, học và làm theo Bác, dù phong trào nào, hoạt động gì, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh luôn là lực lượng tiên phong, nòng cốt. Việc làm theo Bác đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp hội.

CCB xã Nâm N'Jang (Đắk Song) trao đổi kinh nghiệm chăm sóc tiêu bền vững

Để việc học và làm theo Bác trở thành thực chất, các cấp hội đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 nay là Chỉ thị 05 với phong trào thi đua CCB gương mẫu “Hai nhất, ba nêu gương”. Đây được xem là yếu tố quan trọng thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước của Hội ngày càng đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên.

Làm theo Bác, Hội CCB tỉnh đã ban hành Kế hoạch 234 nhằm huy động CCB tích cực, gương mẫu trong các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bảo vệ đường biên, mốc giới, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội…

 Cụ thể, Hội CCB tỉnh xây dựng được 21 mô hình điểm về bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại tất cả 8 huyện, thị xã. Từ đó, cùng với việc cung cấp thông tin có giá trị cho các cơ quan chức năng thì nhiều mô hình hay, cách làm tốt trong bảo vệ an ninh Tổ quốc được hình thành như Tổ an ninh xã hội, Tổ an ninh tự quản, Tổ hòa giải an ninh, Xóm liên gia tự quản về an ninh trật tự, Hai hội viên tốt giúp đỡ một đối tượng phạm tội, Chi hội 3 không… Ở mỗi mô hình, CCB luôn phát huy vai trò nòng cốt, không ngại khó, ngại khổ, chung sức giữ gìn bình yên cho nhân dân.

Trong phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, cán bộ, hội viên CCB cũng học Bác, nêu gương cần cù, dám nghĩ, dám làm, vượt khó vươn lên. Cũng từ kinh tế phát triển, CCB đã tích cực tham gia vào công tác xã hội, bằng cách đóng góp được 21 tỷ đồng cho Quỹ nghĩa tình đồng đội giúp hội viên nghèo vay phát triển kinh tế; đóng góp xây dựng 13 căn nhà nghĩa tình, mỗi căn từ 40-60 triệu đồng.

Chuyển biến rõ rệt nữa trong học và làm theo Bác đó là tính nêu gương, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ hội CCB các cấp. Noi gương Bác, nhiều hội viên phấn đấu vươn lên làm nhiều việc tốt. Như trong xây dựng nông thôn mới, tất cả chi hội CCB đều là lực lượng nòng cốt trong vận động nhân dân hiến đất, góp công, góp của xây dựng công trình công cộng.

Theo ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh, hiện nay, học và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, hội viên CCB. Tùy theo từng năm, Hội CCB tỉnh có những chuyên đề cụ thể riêng để tổ chức triển khai học tập và thực hiện. Cán bộ, hội viên luôn được khuyến khích làm những việc vừa tầm, vừa sức, làm đến đâu là phải xong đến đó, không dây dưa, hay nói mà không làm. Hiện nay, trên cơ sở Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 19 của Tỉnh ủy, Hội CCB tỉnh đã xây dựng và ban hành kế hoạch làm theo Bác để phổ biến đến tất cả cán bộ, hội viên với phương châm “Tích cực học tập, nỗ lực làm theo, trên trước dưới sau”. Sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ chốt ở các cấp hội là yếu tố quan trọng thúc đẩy phong trào và lấy hiệu quả thi đua học tập và làm theo làm động lực xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Qua tìm hiểu được biết, năm 2017, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Hội CCB tỉnh được gắn với phong trào thi đua CCB gương mẫu “Hai nhất, Ba nêu gương”, tập trung vào các nội dung như Tận tụy - gương mẫu; kỷ cương - trách nhiệm; đồng thuận cao - thi đua giỏi; về đích sớm. Hội CCB tỉnh yêu cầu các cấp hội coi trọng đổi mới lề lối, tác phong công tác, bám sát và nắm vững cơ sở theo phương châm “Hướng dẫn sâu, kiểm tra sát”.

Cùng với việc đội ngũ cán bộ hội các cấp đề cao vai trò trách nhiệm nêu gương, thì hội viên là đảng viên phải nói đi đôi với làm, phát huy tinh thần dân chủ, tính chủ động, sáng tạo trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Việc kiểm tra, giám sát đánh giá thực hiện Chỉ thị 05 cũng sẽ thường xuyên hơn, nhiều hơn.

Cũng theo ông Quang, việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 sẽ góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc trong nhận thức, tư tưởng, từng bước làm chuyển hóa những hành động tự phát trở thành những việc làm tự giác của mọi cán bộ, hội viên CCB.

Bài, ảnh: Hoàng Hoài

1,400
Viết bình luận mới