HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân

Cập nhật ngày: 24/05/2018 | 08:40 GMT+7

Thời gian qua, Đảng bộ thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ thị đã có sức lan tỏa, đi vào cuộc sống, tác động đến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Cán bộ, công chức thị xã Gia Nghĩa tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đẩy mạnh tuyên truyền

Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Kế hoạch số 23, ngày 5/10/2016 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện Chỉ thị theo đúng mục tiêu, yêu cầu, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy. Đến nay, việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện đã được các cấp ủy, tổ chức đảng của thị xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng.

Năm 2017, thị xã mở được 32 lớp với 4.182 lượt người tham gia học tập, nghiên cứu Chỉ thị số 05 và các chuyên đề hàng năm. Tất cả các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức cho hơn 1.500 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên... theo dõi Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do GS-TS Hoàng Chí Bảo trình bày.

Thị xã đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động trực quan như lắp đặt các panô, áp phích, băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền về Chỉ thị số 05 trên các cổng chào và trên các trục đường. Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung, tình hình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 cũng được tăng cường.

Các tổ chức đảng, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, tạo sự lan tỏa sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. 

Cán bộ xã Đắk Nia (Gia Nghĩa) nâng cao ý thức phục vụ nhân dân bằng việc tích cực giải quyết thủ tục hành chính

Hiệu quả tích cực

UBND thị xã Gia Nghĩa đã cụ thể hóa Kế hoạch số 23 thành những văn bản cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện; trong đó tập trung đổi mới lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ và giải quyết các thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động đã nâng cao nhận thức và có sự chuyển biến tích cực trong công tác, hoạt động.

Năm 2017, Thị ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát 4 chi bộ, đảng bộ cơ sở về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05. Qua kiểm tra, giám sát đã giúp các cơ quan, đơn vị và cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời phát hiện, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngay sau khi tiếp thu những nội dung cơ bản của chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”, Đảng bộ thị xã Gia Nghĩa là đơn vị đầu tiên của tỉnh triển khai việc học tập, quán triệt cho 186 cán bộ chủ chốt.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Nguyên, Bí thư Thị ủy Gia Nghĩa cho biết:

“Việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần chấn chỉnh đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong cuộc sống và làm việc có ý thức chuẩn mực. Cán bộ, công chức có thái độ, phong cách tiếp dân, giải quyết các công việc cho người dân, doanh nghiệp nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả hơn, góp phần giải quyết thành công nhiều vụ việc phức tạp, nhất là liên quan đến lĩnh vực đất đai, công tác giải tỏa mặt bằng các công trình, dự án. Những chuyển biến tích cực đó đã củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp”.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Nguyên khẳng định: Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục đạt kết quả tốt, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, Thị ủy Gia Nghĩa đang tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa kịp thời những giải pháp, nhất là về nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

Bài, ảnh: Thanh Nga

1,592
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?