HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Cán bộ, đảng viên thị trấn Kiến Đức coi học tập, làm theo Bác là việc làm thường xuyên

Cập nhật ngày: 12/12/2017 | 08:49 GMT+7

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05), cán bộ, đảng viên thị trấn Kiến Đức (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) đã nêu cao tinh thần tự giác, coi việc học và làm theo Bác là hoạt động thường xuyên, liên tục tạo động lực trong từng cương vị công tác, việc làm cụ thể.

Người dân tổ dân phố 2, thị trấn Kiến Đức nghiêm túc thực hiện trật tự đô thị trong sản xuất, kinh doanh

Theo đồng chí Phạm Minh Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Kiến Đức thì Đảng bộ hiện có 349 đảng viên sinh hoạt tại 20 chi bộ trực thuộc. Để thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành kế hoạch để lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện, đồng thời xây dựng Chương trình hành động cụ thể cho từng tháng, từng năm và cả giai đoạn. Trong đó, Đảng bộ xác định rõ trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân, nhất là phát huy vai trò của các đồng chí ủy viên trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị 05. Điểm mới trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 là các tổ chức đảng đã khắc phục được tình trạng triển khai rập khuôn, chung chung mang tính đối phó như trước đây.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tùy vào thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ đã lựa chọn công việc phù hợp xây dựng kế hoạch và triển khai học tập, làm theo. Theo đó, 100% cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên đều xây dựng kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

Đồng chí Đoàn Diệu Linh, Công chức Văn Phòng UBND cho hay: “Tôi đã triển khai việc học Bác về vai trò của cán bộ văn phòng là bảo đảm “kịp thời, chính xác và hiệu quả” trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Vì thế tôi coi trọng rèn luyện phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp để luôn nhạy bén, sáng tạo trong tham mưu cho lãnh đạo, giúp việc cho lãnh đạo trong chỉ đạo, điều hành hiệu quả”.

Chỉ thị 05 nhấn mạnh phải dựa theo phương châm "trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau"; đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước. Để đáp ứng yêu cầu trên, đòi hỏi cán bộ chủ chốt, người đứng đầu phải làm gương.

Theo đó, Đảng ủy đã quy định cụ thể trách nhiệm của từng đồng chí ủy viên phải gương mẫu đi đầu trong xây dựng và thực hiện kế hoạch của bản thân về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cam kết rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Mỗi người chủ động xây dựng kế hoạch, trực tiếp đi cơ sở nắm tình hình, phát hiện vấn đề để nghiên cứu, đề xuất với Thường vụ Đảng ủy giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, hiệu quả gắn với địa bàn phụ trách.

Theo đồng chí Lê Nam Á, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 2, thị trấn Kiến Đức thì học Bác tính nêu gương, nói đi đôi với làm, bản thân và gia đình luôn tự giác thực hiện các quy định về bảo đảm trật tự đô thị, không lấn chiếm lòng, lề đường, vệ sinh môi trường. Tổ dân phố 2 có hơn 50% hộ dân phát triển kinh tế trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, chính nhờ sự nêu gương của các đảng viên trong chi bộ mà hầu hết bà con đều có ý thức xây dựng trật tự đô thị văn minh. Từ sự gần gũi với nhân dân mà các đảng viên kịp thời nắm bắt được những vấn đề gây mất đoàn kết nảy sinh ở khu dân cư ngay từ ban đầu để tham mưu cấp ủy tìm cách lãnh đạo, phối hợp giải quyết thấu tình, đạt lý, được nhân dân tin tưởng, ủng hộ.

Ngoài ra, Đảng bộ thị trấn Kiến Đức còn thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động thi đua, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, nâng cao chất lượng sinh hoạt tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Việc lấy kết quả Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá, nhận xét, phân loại các tổ chức, cán bộ, đảng viên, quần chúng cũng được toàn Đảng bộ quan tâm. Đây cũng chính là một trong những cơ sở, động lực để cán bộ, nhân dân thị trấn Kiến Đức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tại địa bàn.

Bài, ảnh: Trần Lê

1,264
Viết bình luận mới