HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đắk R'lấp xây dựng nhiều giải pháp để việc học và làm theo Bác thấm nhuần trong tư tưởng

Cập nhật ngày: 23/05/2019 | 10:23 GMT+7

Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện Đắk R’lấp đã quyết liệt trong chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, triển khai nhằm nâng cao nhận thức cho các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và người dân.

Từ diện tích đất do ông Đoàn Văn Tuấn hiến, Điểm Trường mầm non Sơn Ca ở thôn 2, xã Hưng Bình (Đắk R'lấp) được xây dựng đáp ứng nhu cầu học tập cho con em trên địa bàn

Xây dựng kế hoạch làm theo phù hợp thực tiễn

Trên cơ sở Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy Đắk R’lấp đã có văn bản, kế hoạch triển khai học và làm theo Bác đến tất cả các tổ chức cơ sở đảng cũng như phổ biến rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đảng viên và người dân. Từ đó, mỗi tổ chức đảng lựa chọn những nội dung cốt lõi, phù hợp với thực tiễn, tình hình của địa phương theo từng chuyên đề cụ thể qua từng năm.

Hàng năm, Huyện ủy đều tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã để tuyên truyền đến từng chi bộ, khu dân cư. Ban Tuyên giáo Huyện ủy còn ban hành 3 mẫu để tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch làm theo. Trên cơ sở đó, căn cứ vào tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động đăng ký kế hoạch làm theo tương đối cụ thể, rõ việc.

Các cấp ủy đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, đảng viên đăng ký kế hoạch làm theo với những việc làm, giải pháp, lộ trình thực hiện cụ thể để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao cũng như cùng tập thể giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm. Qua thống kê, toàn huyện có 3.554/3.661 cán bộ, đảng viên (đạt tỷ lệ 97%) xây dựng kế hoạch làm theo.

Trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng, các chi bộ thực hiện rà soát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch làm theo của tập thể, đảng viên làm cơ sở nhận xét, đánh giá cơ quan, đơn vị và cá nhân cuối năm. Nhận thấy hiệu quả từ mẫu kế hoạch này, từ năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành mẫu kế hoạch của tập thể và mẫu cam kết, đăng ký của cá nhân để thống nhất thực hiện trong toàn huyện. Trong đó, nội dung đăng ký phải trọng tâm, việc làm cụ thể, tránh tình trạng chung chung, không rõ việc, khó thực hiện, khó theo dõi, đánh giá.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt đảng, sinh hoạt cơ quan, đoàn thể. Việc đưa chuyên đề học tập và làm theo Bác vào chương trình giảng dạy tại các lớp bồi dưỡng của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện cũng được chú trọng. Các đơn vị trường học thì duy trì, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình sinh hoạt dưới cờ sáng thứ hai.

Xây dựng, nhân rộng điển hình

Từ chỉ đạo của Huyện ủy, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, hàng năm, Mặt trận và các đoàn thể huyện đều xây dựng gương điển hình về học tập và làm theo Bác làm cơ sở cho việc nhân rộng, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo có sức lan tỏa lớn trong toàn xã hội. Các tổ chức đảng còn chủ động nghiên cứu, bổ sung các chuẩn mực về đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp phù hợp với đặc thù công việc của cơ quan, đơn vị mình theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.

Nội dung chuẩn mực được niêm yết trước trụ sở cơ quan, nơi dễ nhìn thấy để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập và làm theo. Qua triển khai thực hiện, đến nay, hầu hết cơ quan, đơn vị đều xây dựng cũng như điều chỉnh, bổ sung các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với thực tế.

Tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức

Có thể nói, với những đổi mới trong cách thức quán triệt, tuyên truyền cũng như sáng tạo đã tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân, nhất là cấp ủy các cấp về sự cần thiết phải học và làm theo Bác. Nhờ đó, nhiều nhiệm vụ do địa phương đề ra đều đạt kết quả cao, đời sống người dân không ngừng được cải thiện. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/người/năm. Toàn huyện có 7/10 xã được công nhận xã nông thôn mới. Kết quả này cũng là cơ sở để huyện tiếp tục xây dựng nhiều giải pháp để việc học và làm theo Bác thấm nhuần trong tư tưởng, trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, tự giác trong mỗi tổ chức, cán bộ, đảng viên và người dân.

Theo đó, Huyện ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm cần làm ngay đó là định kỳ đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ, tiếp tục tổ chức diễn đàn “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Nêu cao vai trò của chi bộ đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên”. Bắt đầu từ tháng 5/2019, các cơ quan hành chính, sự nghiệp nghiêm túc thực hiện việc chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ sáng thứ hai, tuần đầu tháng. Người đứng đầu, cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu trong học tập và làm theo Bác.

Bài, ảnh: Hoàng Bảo

1,313
Viết bình luận mới