HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đảng bộ Công ty Nhôm Đắk Nông TKV: Gắn việc học tập Bác với từng nhiệm vụ cụ thể

Cập nhật ngày: 26/10/2017 | 09:13 GMT+7

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã và đang được Đảng bộ Công ty Nhôm Đắk Nông TKV tích cực vận dụng, cụ thể hóa trong từng nhiệm vụ, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cả nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động toàn đơn vị.

Đơn vị luôn gắn việc học tập Bác với từng nhiệm vụ cụ thể của người lao động

Theo đồng chí Kiều Đức Quang, Phó Bí thư, Phó Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông TKV thì Đảng bộ công ty hiện có 126 đảng viên, tham gia sinh hoạt tại 6 chi bộ trực thuộc. Thời gian qua, việc triển khai học tập chuyên đề của Chỉ thị 05 tại đơn vị thường xuyên được lồng ghép vào các buổi sinh hoạt định kỳ hoặc sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị. Mỗi kỳ sinh hoạt, đồng chí bí thư chi bộ hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị sẽ lựa chọn và giới thiệu từ 1 đến 2 nội dung chuyên đề để cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, thảo luận, liên hệ với nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy, đến nay, 100% người lao động đã được tổ chức học tập nội dung các chuyên đề hằng năm.      

Để thực hiện hiệu quả, xuyên suốt Chỉ thị 05, Đảng ủy công ty đã tiến hành việc học tập gắn liền với công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng. Từ đó, các chuyên đề học tập đã có sức lan tỏa mạnh, thu hút được sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị.

Đặc biệt, đơn vị đã kết gắn chặt chẽ việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với nhiệm vụ chính trị của đơn vị hiện nay nhằm cụ thể hóa quyết tâm hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để hoàn tất hồ sơ thanh quyết toán Dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ, tiến hành bàn giao công trình để chính thức sản xuất thương mại… Trên tinh thần đó, Đảng ủy công ty đã đề ra các biện pháp khắc phục hạn chế, tập trung giải quyết dứt điểm những khiếu nại trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

     

Trong 9 tháng đầu năm, toàn đơn vị đã sản xuất được hơn 535 nghìn tấn hydrat, đạt 76% kế hoạch và hơn 362 nghìn tấn alumin, đạt 81% kế hoạch; doanh thu đạt 2.179,5 tỷ đồng, nộp ngân sách 126 tỷ đồng…

 
         

Đảng ủy công ty cũng lãnh đạo các đoàn thể, các chi bộ trực thuộc phải bằng những hành động cụ thể, thiết thực gắn việc học tập Bác với các phong trào như: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong khu tập thể”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… Trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên, đơn vị tiến hành xây dựng các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với tính chất công việc tại cơ quan, đơn vị mình như: “Say mê, tâm huyết, sáng tạo trong công việc”, “Tiết kiệm, chống lãng phí”, “Đoàn kết là sức mạnh”…

Các chi bộ trực thuộc đã xây dựng các chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, gắn với trách nhiệm được giao. Nội dung các chuẩn mực luôn bám sát định hướng của cấp ủy các cấp, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm riêng của từng chi bộ và các phòng, phân xưởng.

Thời gian qua, đơn vị luôn trân trọng những cách làm hay, những hành động, nghĩa cử cao đẹp của các cá nhân, tập thể, cho dù đó là những việc nhỏ, từ đó khích lệ tinh thần, nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến. Ngoài ra, hàng tháng, quý, năm, đơn vị đều có xem xét, bình chọn những gương điển hình, việc làm điển hình để kịp thời biểu dương, khen thưởng.

Và điều đặc biệt nhất trong việc thực hiện Chỉ thị 05 tại đơn vị đó là nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu. Người lãnh đạo phải luôn thể hiện trong lối sống, cách sống, phong cách làm việc, nói đi đôi với làm, không lấy tiệc tùng để đo lòng cấp dưới, không lấy mối quan hệ để bố trí cán bộ… Một khi tư tưởng thống nhất với hành động, sức mạnh của tập thể đã được phát huy trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đồng chí Kiều Đức Quang chia sẻ thêm: Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự đi vào cuộc sống một cách "tự nhiên" thì trước tiên, phải gắn với các hoạt động, các phong trào thường xuyên của đơn vị, phòng, ban, phân xưởng, khu tập thể. Việc học tập đó được thể hiện bằng những hành động cụ thể, không hô hào, hình thức, chung chung. Đơn vị cũng luôn thực hiện công khai, minh bạch cho người lao động biết những quyền lợi về tiền lương, phúc lợi xã hội, chế độ độc hại, bảo hộ lao động, khuyến khích tăng năng suất lao động; đồng thời, tổ chức đối thoại định kỳ để kịp thời lắng nghe những tâm tư, tình cảm và sớm xem xét giải quyết thỏa đáng cho người lao động…

Bài, ảnh: Lê Dung

1,233
Viết bình luận mới