HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, nội dung đột phá

Cập nhật ngày: 31/12/2019 | 08:41 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Nam

Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 154-KH/TU về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2020 là “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nội dung trọng tâm được Tỉnh ủy chỉ đạo là các cấp ủy phối hợp với lãnh đạo chính quyền, đoàn thể lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những nội dung đột phá liên quan với nội dung của chuyên đề năm 2020 để tập trung giải quyết dứt điểm, mang lại hiệu quả cụ thể gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Cụ thể, việc lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm phải gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết 35-NQ/TW của Trung ương về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Quy định 15-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ, lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý…

Trên cơ sở này, mỗi cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể lựa chọn tối thiểu hai vấn đề nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả trong năm 2020. Các đơn vị cũng lựa chọn tối thiểu hai mô hình mới về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực để thực hiện. Việc triển khai các mô hình học tập mới cần đăng ký với cơ quan được Tỉnh ủy giao nhiệm vụ để theo dõi, đánh giá kết quả việc triển khai và nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn tỉnh.

Đối với đảng viên, các cấp ủy đảng tổ chức cho từng đảng viên liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong công tác, sinh hoạt hằng ngày, trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết nội bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Riêng đối với khối Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh, việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các tổ chức cơ sở trực thuộc triển khai thực hiện nội dung chuyên đề năm 2020 gắn với sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành, đoàn thể mình. Các đơn vị tọa đàm, sinh hoạt câu lạc bộ, giao lưu gặp gỡ, tuyên truyền về kết quả thực hiện chuyên đề năm 2020 trên bản tin của ngành, đơn vị, đồng thời lồng ghép với sinh hoạt văn hóa, văn nghệ. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân về nội dung của chuyên đề 2020, vận động Nhân dân tích cực tham gia giám sát việc thực hiện nội dung chuyên đề của cán bộ, đảng viên. Mặt trận và các tổ chức đoàn thể hướng dẫn, tổ chức cho quần chúng Nhân dân, đoàn viên, hội viên góp ý, nhận xét cán bộ, đảng viên theo hướng dẫn khung của cấp ủy nhằm phát huy vai trò của người dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đối với các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ vào tình hình thực tế, các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2020 hiệu quả, thiết thực gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương. Gắn với thực hiện các phong trào thi đua của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị góp phần thực hiện thành công đại hội đảng các cấp và chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và địa phương.

Có thể nói, việc lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những nội dung đột phá liên quan với nội dung của chuyên đề năm 2020 được coi là nhiệm vụ “hai trong một” vì vừa thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị được giao phó. Do vậy, việc nhanh chóng xác định các vấn đề, nội dung, từ đó đề ra các giải pháp và nỗ lực thực hiện sẽ đưa lại hiệu quả cao.

Bình Minh

1,615
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?