HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Phong cách Hồ Chí Minh – tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta

Cập nhật ngày: 19/05/2017 | 10:00 GMT+7

Phong cách Hồ Chí Minh được kết tinh và hình thành thông qua hoạt động thực tiễn đầy sinh động của một vị lãnh tụ cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Xuất phát từ một con người yêu nước, thương dân, luôn đặt lợi ích của nhân dân, dân tộc lên trên hết và chính Người đã làm rạng danh dân tộc ta, non sông đất nước ta. Đã 48 năm Bác đi xa, nhưng phong cách của Người vẫn mãi mãi là tấm gương soi rọi cho mỗi chúng ta và sự nghiệp cách mạng của cả dân tộc.

Phong cách của Hồ Chí Minh được thể hiện trên các bình diện: Phong cách về tư duy biện chứng duy vật, xuất phát từ thực tiễn để trở về phục vụ thực tiễn với những đặc trưng như: Tư duy khoa học, cách mạng, hiện đại, độc lập, tự chủ và sáng tạo.

Phong cách làm việc, thể hiện ở phong cách lãnh đạo gần dân, sát dân, dân chủ, làm gương; làm việc tận tụy, trách nhiệm, khoa học, hiệu quả và không ngừng đổi mới, sáng tạo; không rập khuôn, máy móc, giáo điều.

Phong cách diễn đạt, biểu hiện ở cách nói, cách viết giản dị, cụ thể, thiết thực phù hợp với mọi đối tượng; diễn đạt ngắn gọn, cô đọng, hàm súc, sinh động, có sức lôi cuốn, hấp dẫn lớn.

 Phong cách ứng xử, thể hiện ở sự khiêm tốn, nhã nhặn, lịch thiệp, gần gũi, thân thiện; chân tình, nồng hậu, tự nhiên; linh hoạt, chủ động, biến hóa trong mọi hoàn cảnh.

Phong cách sống, thể hiện sự giản dị, khiêm tốn, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; sống hài hòa, kết hợp nhuần nhuyễn văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa của nhân loại; đồng thời, tôn trọng quy luật tự nhiên, gắn bó với thiên nhiên.

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, phong cách Hồ Chí Minh mãi là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khẳng định “… tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Đoàn Văn Kỳ

817
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?