HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Phụ nữ tín đồ tôn giáo “sống tốt đời đẹp đạo”

Cập nhật ngày: 04/12/2017 | 11:03 GMT+7

Sau 5 năm triển khai, Chương trình phối hợp về vận động phụ nữ các tôn giáo thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giai đoạn 2013-2017 giữa Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Đắk Nông và Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) đã mang lại hiệu quả thiết thực, thúc đẩy phong trào thi đua trong phụ nữ tôn giáo.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 3 tôn giáo chính đang hoạt động gồm: Công giáo, Tin lành và Phật giáo, với 242.078 tín đồ; trong đó, tổng số tín đồ là phụ nữ từ 18 tuổi trở lên 54.159 người và tín đồ là hội viên phụ nữ 23.377 người.

Hội LHPN tỉnh Đắk Nông khen thưởng các tập thể thực hiện xuất sắc Chương trình phối hợp về vận động phụ nữ các tôn giáo thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giai đoạn 2013-2017

Từ thực tế đó, hàng năm, trên cơ sở nội dung chương trình phối hợp, Hội LHPN tỉnh, Ban Tôn giáo đã đẩy mạnh vận động phụ nữ là tín đồ các tôn giáo, tham gia những hoạt động phù hợp. Đến nay, tất cả các cấp hội phụ nữ huyện, thị xã phối hợp với phòng nội vụ cùng cấp xây dựng chương trình phối hợp cụ thể và thành lập ban chỉ đạo công tác vận động tôn giáo cấp huyện để theo dõi, nắm bắt và chỉ đạo triển khai các hoạt động liên quan đến công tác tôn giáo.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về tôn giáo được hai bên chú trọng thực hiện thông qua các hoạt động chuyên môn, các đợt kiểm tra phong trào tại cơ sở. Qua đó, không những kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống, định hướng công tác vận động phù hợp với tình hình thực tiễn, hai bên còn kiến nghị, đề xuất với các ban, ngành liên quan bảo đảm quyền lợi hợp pháp của phụ nữ tôn giáo.

Hai bên cũng đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển đảng viên cho cán bộ, hội viên, phụ nữ tôn giáo. Trong 5 năm qua, các cấp hội đã giới thiệu 120 quần chúng ưu tú là phụ nữ có đạo tham gia bồi dưỡng  nhận thức về Đảng và 62 chị đã được kết nạp Đảng.

     

Trong 5 năm, hai bên đã phối hợp tổ chức 55 lớp tập huấn về kỹ năng tuyên truyền, vận động cho 322 cán bộ hội phụ nữ làm công tác tôn giáo, 161 báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở và 3 hội nghị phổ biến pháp luật cho 621 phụ nữ các tôn giáo. Công tác phối hợp đào tạo, tập huấn cho cán bộ cơ sở vùng tôn giáo đã góp phần tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức, góp phần phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước để người dân hiểu và tin tưởng.

 
         

Theo đánh giá, trong những năm gần đây, tình hình tư tưởng, đời sống của hội viên, phụ nữ tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, phụ nữ tôn giáo từng bước được cải thiện và nâng cao. Chị em yên tâm sinh hoạt, lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Các ngày lễ trọng đại của các tôn giáo được cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành liên quan tổ chức thăm hỏi chúc mừng và động viên. Các nhu cầu tôn giáo chính đáng, phù hợp pháp luật được quan tâm giải quyết kịp thời.

Bà Hà Thị Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Chị em, hội viên phụ nữ tôn giáo luôn thực hiện phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, “đồng hành cùng dân tộc”, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Các hội viên, phụ nữ tín đồ tôn giáo tham gia tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, các hoạt động an sinh, xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết, có những đóng góp quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tỉnh. Bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, chất lượng sinh hoạt hội của hội viên phụ nữ tôn giáo từng bước được nâng lên. Hệ thống hội cơ sở ở những địa bàn có đông phụ nữ tôn giáo ngày càng được củng cố và hoạt động có hiệu quả.

Trên cơ sở hiệu quả của chương trình phối hợp, Hội LHPN tỉnh và Ban Tôn giáo đã ký kết Chương trình phối hợp về vận động phụ nữ các tôn giáo thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giai đoạn 2017-2022, góp phần phát triển kinh tế, xã hội và giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bài, ảnh: Thanh Nga

1,374
Viết bình luận mới