HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Tăng cường sáng tác, quảng bá các tác phẩm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày: 10/07/2017 | 10:44 GMT+7

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Công văn 575-CV/BTGTU về tăng cường chỉ đạo sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, các cơ quan báo chí tăng cường chỉ đạo đội ngũ văn nghệ sĩ, phóng viên sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời tăng cường thời lượng, số lượng tin, bài để đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các sở, ngành, huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ, động viên đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các ngành, cơ quan, đơn vị thành lập hội đồng sơ tuyển xét chọn tác phẩm, công trình, xuất bản phẩm, tập thể, cá nhân tiêu biểu và gửi về Hội đồng xét chọn giải thưởng cấp tỉnh tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến hết ngày 31/10/2017 để Ban tổ chức giải thưởng xét chọn trao giải thưởng cấp tỉnh và gửi dự thi cấp Trung ương theo quy định…

Bình Minh

1,213
Viết bình luận mới