Tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Cập nhật ngày: 10/06/2021 | 09:49 GMT+7

Tỉnh ủy Đắk Nông vừa có Thông báo số 346-TB/TU về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo nội dung thông báo kết luận, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh còn những hạn chế nhất định. Cụ thể, việc triển khai học tập, nghiên cứu Chỉ thị 05-CT/TW và các chuyên đề hằng năm ở một số địa phương, cơ sở hiệu quả chưa cao. Việc xây dựng kế hoạch, cam kết làm theo ở một số cấp ủy, địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên còn hình thức, chưa sát với chức trách, nhiệm vụ được giao và nội dung chuyên đề của năm…

Trước tình trạng này, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc lựa chọn nội dung trọng tâm, khâu đột phá để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả; chú trọng phát hiện, xây dựng và nhân rộng, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội chủ động tuyên truyền trong Nhân dân, đoàn viên, hội viên về Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, Kế hoạch 19-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; triển khai nhân rộng các điển hình tiên tiến, các phong trào, mô hình hay trong các tổ chức, đơn vị…

Bình Minh

1,031
Viết bình luận mới