HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Thực hiện Chỉ thị 03 ở Đắk R'lấp: Đang dần trở thành ý thức, trách nhiệm của mọi người

Cập nhật ngày: 03/08/2015 | 14:46 GMT+7

Trong những năm qua, người dân, tổ chức trên địa bàn huyện Đắk R'lấp đã đóng góp 219 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp, bê tông hóa, nhựa hóa được 130 km đường giao thông nông thôn và xây dựng cơ sở vật chất trường học.

Triển khai Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, cấp ủy các tổ chức đảng triển khai học tập các chuyên đề về học tập và làm theo Bác Hồ đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Trên cơ sở nội dung chuyên đề học tập, hàng năm, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã chủ động, sáng tạo, tìm tòi những cách thức tổ chức thực hiện cho phù hợp, hiệu quả. Cụ thể như các chi bộ xây dựng chuyên đề cho từng tháng để đưa vào sinh hoạt; chọn đơn vị điểm để chỉ đạo, rút kinh nghiệm, nhân ra diện rộng; rà soát, bổ sung và hướng dẫn thực hiện chuẩn mực đạo đức phù hợp với từng chi bộ.

Việc thực hiện Chỉ thị 03 còn được gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", bằng việc lựa chọn vấn đề bức xúc, nổi cộm trên các lĩnh vực, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, xác định thời gian hoàn thành. Kết quả đã giải quyết được nhiều việc tồn đọng kéo dài, bước đầu tạo sự phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Sáng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đắk R’lấp thì việc học tập và làm theo tấm gương của Bác đã trở thành công việc thường xuyên ở mọi lúc, mọi nơi đối với từng cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương, từ việc chủ động xây dựng kế hoạch công tác, chấp hành tốt quy chế làm việc cũng như nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn với chất lượng cao.

Ở các khu dân cư đã xuất hiện không ít những tấm gương người dân hiến đất, đóng góp tiền của để xây dựng hệ thống giao thông nông thôn, trường học…Cán bộ, đảng viên, nhân dân luôn hiểu rằng, học tập và làm theo gương Bác Hồ phải thật sự xuất phát từ tấm lòng, từ những việc làm nhỏ ngay trong cuộc sống hàng ngày, chứ không phải là điều gì cao xa cả.

Điển hình như cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể nâng cao ý thức trách nhiệm, hăng hái, năng động, sáng tạo trong quá trình lãnh đạo, quản lý, có ý thức vì cộng đồng, xã hội. Lực lượng vũ trang luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, vượt qua khó khăn gian khổ, nguy hiểm, bám dân, bám địa bàn để bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế.

Các tầng lớp nhân dân ngày càng nhận thức đầy đủ hơn, hăng say trong lao động sản xuất, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, có ý thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Đặc biệt, ý thức tự giác trong việc xây dựng cộng đồng của người dân cũng được nâng cao, ngày càng có nhiều gương điển hình trong việc học tập và làm theo gương Bác bằng các việc làm cụ thể, thiết thực. Thể hiện rõ nét nhất là trong việc xây dựng nông thôn mới, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở,  xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Có thể nói, việc học tập và làm theo Bác Hồ đã trở thành ý thức, trách nhiệm của mọi người, với những nội dung thiết thực, gắn chặt với sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể cũng như đời sống của nhân dân. Vì vậy, phát huy những kết quả đạt được, huyện đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để việc học tập và làm theo gương Bác Hồ ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa.

Lam Giang

2,475
Viết bình luận mới