HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị: Cư Jút lựa chọn những nội dung đột phá

Cập nhật ngày: 25/06/2018 | 11:01 GMT+7

Hai năm qua, bằng việc lựa chọn những nội dung đột phá, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Cư Jút đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, khơi dậy ý thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần đáng kể vào thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế-xã hội.

Đề cao đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân là một trong những nội dung đột phá thực hiện Chỉ thị 05 ở huyện Cư Jút (Ảnh: Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận "một cửa" thị trấn Ea Tling (Cư Jút))

Theo đó, cùng với việc tổ chức học tập, quán triệt, Ban Thường vụ Huyện ủy Cư Jút chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể căn cứ vào tình hình thực tế để có biện pháp, hình thức phù hợp theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả. Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai học tập và làm theo Chỉ thị 05, cũng như đưa vào nội dung sinh hoạt chuyên đề định kỳ của chi bộ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định các nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, đáng chú ý là các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tập trung rà soát, xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện.

Cùng với triển khai khẩn trương, nghiêm túc việc xây dựng thể chế, các quy chế, quy định, cấp ủy, chính quyền rà soát, xiết lại cơ chế quản lý trên các lĩnh vực tài chính, tài sản công, tài nguyên môi trường, công tác cán bộ, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Cán bộ, công chức đề cao đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, xây dựng hệ thống cơ quan hành chính nhà nước liêm chính, trách nhiệm, hành động, phục vụ nhân dân.

Thông qua đó, điểm nổi bật, dễ thấy nhất là tác phong, lề lối công tác của cán bộ, công chức ngày càng đổi mới, sát dân, sát cơ sở hơn, có tiến bộ hơn trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung giải quyết dứt điểm, có hiệu quả những vấn đề khó, bức xúc, nổi cộm ở cơ sở, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội…

Đơn cử như Đảng bộ cơ quan chính quyền chọn nội dung tập trung nâng cao hiệu quả thực thi công vụ như thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND tỉnh và Chỉ thị số 12 ngày 13/4/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức… Đảng bộ Công an huyện đã có cách làm hay trong việc lồng ghép phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Tại các cơ quan quản lý nhà nước đều tập trung vào công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục liên quan đến đất đai và đạt được nhiều kết quả phấn khởi. Đối với cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên cũng xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,  khắc phục các khâu yếu.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy Cư Jút, trong thời gian qua, việc xây dựng kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể và cá nhân đã góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, với việc thực hiện quyết liệt những  nội dung đột phá đã tạo đà, tạo thế để năm 2018 đạt kết quả cao hơn, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào cuộc sống một cách thiết thực.

Lam Giang

942
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?