HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Tổ chức giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Cập nhật ngày: 24/06/2016 | 14:21 GMT+7

Giải thưởng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tổ chức theo Quyết định số 2922-QĐ/BTGTW ngày 17/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

Mục đích của giải thưởng là nhằm đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao các giá trị chân-thiện-mỹ, góp phần đấu tranh đẩy lùi cái xấu, cái ác, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Giải thưởng cũng động viên, cổ vũ đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân có thành tích xuất sắc trong sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020.

Giải thưởng là những tác phẩm có chất lượng về tư tưởng, nội dung, giá trị nghệ thuật. Các tác phẩm tham gia dự giải đúng nội dung, chủ đề và đã được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với văn học và báo chí; được biểu diễn, trưng bày, giới thiệu với công chúng đối với tác phẩm, công trình nghệ thuật.

Đối tượng tham gia là các văn nghệ sĩ, nhà báo, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh; các đối tượng ngoài tỉnh có tác phẩm sáng tác về vùng đất, con người tỉnh Đắk Nông phù hợp với chủ đề.

Giải thưởng chia làm 2 đợt: Đợt I, xét chọn các tác phẩm sáng tác từ 1/1/2016 đến 31/12/2017 và tổ chức trao giải vào ngày 19/5/2018; đợt II, xét chọn các tác phẩm sáng tác từ 1/1/2018 đến 31/12/2019 và tổ chức trao giải vào ngày 19/5/2020.

Địa chỉ nhận tác phẩm: Thể loại báo in, điện tử tại Báo Đắk Nông; thể loại phát thanh-truyền hình tại Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; các tác phẩm, công trình nghệ thuật tại Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.

Các đơn vị tập hợp tác phẩm và nộp về địa chỉ nhận tác phẩm đến hết ngày 30/1/2018 (đợt I) và đến hết ngày 30/1/2020 (đợt II).

Hội đồng sơ tuyển gồm các cơ quan: Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh xét chọn và gửi hồ sơ dự thi về Hội đồng xét chọn giải thưởng cấp tỉnh tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến hết ngày 28/2/2018 (đợt I) và đến hết ngày 28/2/2020 (đợt II).

M.H

1,256
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?