HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ở Đắk R’lấp: Chú trọng thực chất, tránh hình thức

Cập nhật ngày: 22/03/2017 | 08:17 GMT+7

Thời gian qua, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) đã tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đông đảo cán bộ, đảng viên. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ được Huyện ủy xác định cần phải tập trung làm thực chất, tránh hình thức, thường xuyên, liên tục.

Trên cơ sở Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 19 của Tỉnh ủy, Huyện ủy Đắk R’lấp đã có văn bản, kế hoạch triển khai học và làm theo Bác đến tất cả các tổ chức cơ sở đảng để phổ biến rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đảng viên và người dân. Từ đó, mỗi tổ chức đảng sẽ lựa chọn những nội dung cốt lõi, phù hợp với thực tiễn, tình hình của địa phương để tuyên truyền gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Từ năm 2016 đến nay, Huyện ủy đã tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã mở được 22 hội nghị triển khai Chỉ thị 05 cho 2.216 cán bộ, đảng viên cơ sở.

Khi Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do GS-TS Hoàng Chí Bảo trình bày thì tất cả các tổ chức đảng đều tổ chức cho cán bộ, đảng viên theo dõi qua truyền hình. Các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập bằng hình thức xem truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh với khoảng 3.000 lượt người tham gia. Đồng thời, Đài Truyền thanh huyện cũng truyền thanh trực tiếp buổi nói chuyện chuyên đề thông qua hệ thống loa đài từ huyện đến cơ sở để quần chúng nhân dân theo dõi.

Điển hình như tại xã Kiến Thành, Đảng ủy xã đã tổ chức được 17 điểm theo dõi trực tiếp qua Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tại các khu dân cư, đơn vị, trường học và tại UBND xã. Để tổ chức theo dõi được hội nghị, nghe chuyên đề quan trọng này, ngay khi có kế hoạch, Đảng ủy xã đã giao cho văn phòng, các tổ chức đoàn thể thông báo đến các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên. Với các khu dân cư thì tập trung tại nhà bí thư chi bộ hoặc gia đình đảng viên có tiếp sóng truyền hình.

Không dừng lại ở đó, hiện tại, Đảng ủy xã Kiến Thành đã xây dựng kế hoạch để các chi bộ, đảng viên đăng ký học và làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả nhất. Đây cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại đảng viên và tổ chức cơ sở đảng cuối năm. Bên cạnh đó, vào các buổi sinh hoạt định kỳ, các chi bộ đều đưa nội dung Chỉ thị 05 vào học tập và kịp thời lấy ý kiến của đảng viên về cách thức thực hiện phù hợp hay chưa để kịp thời giải đáp.  

Có thể nói, bằng việc tập trung tuyên truyền, mặc dù mới được triển khai, song việc thực hiện Chỉ thị 05 ở huyện Đắk R’lấp bước đầu đã đem lại những kết quả thiết thực. Học và làm theo Bác phong cách nêu gương, nói đi đôi với làm, cán bộ, đảng viên đi trước, phát huy vai trò của người đứng đầu, huyện đã xác định một số vấn đề nổi cộm, bức xúc của nhân dân cần được xử lý dứt điểm như sai phạm của cán bộ, công chức, giải phóng mặt bằng, giải tỏa để ổn định tình hình, tạo niềm tin trong  nhân dân.

Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu tập trung xác minh giải quyết, kiên quyết xử lý sai phạm của các cá nhân một cách nghiêm minh như cách chức 1 huyện ủy viên, cảnh cáo 1 ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu kiện kéo dài liên quan đến giải phóng mặt bằng, giải tỏa đền bù…

Việc thực hiện một cách quyết liệt Chỉ thị 05 đã góp phần làm cho tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng thuận với những chủ trương, biện pháp của cấp ủy, chính quyền địa phương thời gian qua. Cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm trước Đảng, trước dân. Quần chúng nhân dân thì hăng say lao động, sáng tạo trong sản xuất. Ý thức tự giác trong việc xây dựng cộng đồng của người dân cũng được nâng lên như chung sức xây dựng đời sống văn hóa mới, văn minh đô thị, nông thôn mới…

Hoàng Bảo

1,144
Viết bình luận mới