• Thu “quả ngọt” nhờ sản xuất hữu cơ
 • 08:42 22/02/2021
 • Từ cách làm mạnh dạn kiên định, Hợp tác xã (HTX) Nông lâm nghiệp Quảng Phú đã gặt hái được thành công lớn trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ, mở ra hướng phát triển mới cho nông nghiệp trên địa bàn.
 • VietGAP giúp nâng cao thương hiệu lúa gạo Buôn Choáh
 • 08:41 22/02/2021
 • Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Buôn Choáh (Krông Nô) chú trọng sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP và đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp để xây dựng thương hiệu, tạo đầu ra cho sản phẩm.
 • Các hợp tác xã được bảo vệ quyền lợi chính đáng
 • 09:16 27/01/2021
 • Công tác kiểm tra giúp các HTX trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển thành viên. Hằng năm, các HTX tổ chức đại hội thường niên để báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm tiếp theo.
 • Các HTX ngày càng được củng cố, kiện toàn
 • 05:49 28/12/2020
 • Từ khi có Luật Hợp tác xã (HTX), kinh tế tập thể, trong đó nòng cốt là các HTX, ngày càng được kiện toàn, phát triển tốt hơn. Các HTX đã có sự chuyển biến tích cực về số lượng, chất lượng và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
 • Kinh tế tập thể thể hiện được vai trò quan trọng
 • 05:49 28/12/2020
 • Kinh tế tập thể luôn được Đảng, Nhà nước xác định là thành phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Những năm qua, với sự quan tâm sâu sát của các cấp, các ngành, kinh tế tập thể của Đắk Nông đã có bước phát triển đáng kể.
 • Ấn tượng bún gấc Đắk Nông
 • 09:07 26/11/2020
 • Dù là sản phẩm mới, nhưng bún gấc Đắk Nông đã để lại nhiều ấn tượng, được người tiêu dùng đón nhận. Đơn vị sản xuất đang đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu cho bún gấc Đắk Nông.
 • Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong các HTX
 • 08:45 13/10/2020
 • Những năm qua, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Đắk Nông tổ chức triển khai nhiều phong trào thi đua, qua đó tạo được sức lan tỏa trong thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh ở các HTX.
 • Nhiều HTX được hỗ trợ phát triển
 • 08:55 15/09/2020
 • Trong giai đoạn 2012-2020, nhiều HTX đã được hỗ trợ vốn, điều kiện sản xuất, kinh doanh từ các chính sách hỗ trợ HTX phát triển sản xuất, kinh doanh của Trung ương và địa phương.
 • Toàn tỉnh có 126 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp
 • 08:02 12/08/2020
 • Toàn tỉnh có 126 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Các HTX hoạt động theo hướng kinh doanh tổng hợp, kết hợp giữa dịch vụ với sản xuất nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của thành viên và các hộ nông dân.
 • Phối hợp xây dựng HTX sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị
 • 10:17 14/07/2020
 • Trong chương trình phối hợp (giai đoạn 2020-2025) giữa Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn và Liên minh Hợp tác xã tỉnh có đặt mục tiêu xây dựng các hợp tác xã (HTX) sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị. Đến năm 2025, toàn tỉnh sẽ có 50 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động ở mức khá trở lên.