• Hợp tác xã Nông nghiệp Hoàng Nguyên phát triển tiêu hữu cơ
 • 08:54 03/08/2021
 • Trong 3 năm qua, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Hoàng Nguyên (Đắk Song) cung cấp hàng trăm tấn sản phẩm hồ tiêu hữu cơ cho các công ty trong nước và xuất khẩu. Sản phẩm hồ tiêu của HTX luôn bảo đảm đầu ra ổn định, giá bán thường cao hơn gấp 2-3 lần so với các loại tiêu thông thường.
 • Chú trọng nâng cao nhận thức về hợp tác xã cho người dân
 • 09:44 22/06/2021
 • Những năm qua, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Đắk Nông luôn đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách về HTX. Nhờ đó, nhận thức của nông dân về HTX ngày càng nâng cao, góp phần thúc đẩy kinh tế HTX ngày càng phát triển.
 • Hơn 500 người được bồi dưỡng kiến thức về HTX
 • 08:34 17/06/2021
 • Từ đầu năm đến nay, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Đắk Nông phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể và các ngành, các huyện tổ chức 10 hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về HTX cho hơn 500 cán bộ, nông dân, ban giám đốc các HTX, tổ hợp tác.
 • HTX Krông Nô nâng tầm sản phẩm ca cao
 • 10:32 14/04/2021
 • Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Krông Nô đang tập trung đầu tư chế biến sản phẩm ca cao theo chuỗi giá trị và hướng tới xuất khẩu ra thị trường thế giới.
 • Vai trò các HTX trong xây dựng nông thôn mới
 • 10:31 14/04/2021
 • Trong các tiêu chí nông thôn mới (NTM), tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất có vai trò quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế tại khu vực nông thôn. Để thực hiện được tiêu chí số 13, các HTX đã chủ động phát huy trách nhiệm, ngày càng khẳng định vai trò trong việc xây dựng NTM ở địa phương.
 • Nhiều phụ nữ tâm huyết với hợp tác xã
 • 08:33 15/03/2021
 • Chị Trần Thị Thu, Giám đốc HTX Nông nghiệp Hoàng Nguyên, xã Thuận Hạnh (Đắk Song), thường được gọi với cái tên trìu mến là “bà giám đốc”. Xuất thân từ một nông dân, chị Thu luôn tìm tòi những mô hình làm nông nghiệp tiên tiến để áp dụng cho vườn rẫy của mình.
 • Thu “quả ngọt” nhờ sản xuất hữu cơ
 • 08:42 22/02/2021
 • Từ cách làm mạnh dạn kiên định, Hợp tác xã (HTX) Nông lâm nghiệp Quảng Phú đã gặt hái được thành công lớn trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ, mở ra hướng phát triển mới cho nông nghiệp trên địa bàn.
 • VietGAP giúp nâng cao thương hiệu lúa gạo Buôn Choáh
 • 08:41 22/02/2021
 • Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Buôn Choáh (Krông Nô) chú trọng sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP và đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp để xây dựng thương hiệu, tạo đầu ra cho sản phẩm.
 • Các hợp tác xã được bảo vệ quyền lợi chính đáng
 • 09:16 27/01/2021
 • Công tác kiểm tra giúp các HTX trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển thành viên. Hằng năm, các HTX tổ chức đại hội thường niên để báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm tiếp theo.
 • Kinh tế tập thể thể hiện được vai trò quan trọng
 • 05:49 28/12/2020
 • Kinh tế tập thể luôn được Đảng, Nhà nước xác định là thành phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Những năm qua, với sự quan tâm sâu sát của các cấp, các ngành, kinh tế tập thể của Đắk Nông đã có bước phát triển đáng kể.
 • Các HTX ngày càng được củng cố, kiện toàn
 • 05:49 28/12/2020
 • Từ khi có Luật Hợp tác xã (HTX), kinh tế tập thể, trong đó nòng cốt là các HTX, ngày càng được kiện toàn, phát triển tốt hơn. Các HTX đã có sự chuyển biến tích cực về số lượng, chất lượng và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.