HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
 • Hỏi đáp luật Hợp tác xã
 • 09:46 10/06/2015
 • Hỏi: Luật Hợp tác xã năm 2012 quy định như thế nào về hội nghị thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã?
 • Hợp Tiến, mô hình điểm về liên kết chuỗi giá trị sản phẩm trong lâm nghiệp
 • 09:27 20/05/2015
 • Với việc mạnh dạn xây dựng các mô hình phát triển kinh tế từ nông – lâm nghiệp và đã thành công, trong tháng 3 vừa qua, Hợp tác xã Nông nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Hợp Tiến (HTX Hợp Tiến) xã Quảng Sơn (Đắk Glong) đã được Tổng cục Lâm nghiệp (thuộc Bộ Nông nghiệp-PTNT) chọn là 1 trong 3 HTX trên toàn quốc xây dựng mô hình điểm về kinh tế hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm trong lâm nghiệp giai đoạn 2014–2020. Đây chính là sự ghi nhận của các cấp, các ngành về những thành công bước đầu của HTX Hợp Tiến.
 • Hỏi đáp về luật HTX
 • 09:06 20/05/2015
 • Hỏi: Luật Hợp tác xã quy định như thế nào về hợp nhất hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã?
 • Hỏi - đáp luật Hợp tác xã
 • 09:59 22/04/2015
 • Hỏi: Luật Hợp tác xã quy định như thế nào về chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã?
 • Phát triển mô hình hợp tác xã chợ: Các địa phương cần vào cuộc mạnh mẽ
 • 09:17 18/03/2015
 • Theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 02/2003/NĐ-CP, ngày 14/01/2003 (NĐ 02), Nghị định số 114/2009/NĐ-CP, ngày 23/12/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 02/2003/NĐ-CP (NĐ 114) thì tất cả các chợ do Nhà nước quản lý hiện nay sẽ được chuyển đổi từ mô hình ban quản lý chợ, tổ quản lý chợ sang mô hình hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp kinh doanh, khai thác và quản lý chợ. Tại tỉnh ta, việc thực hiện chuyển đổi này đến nay mới chỉ có 1 HTX tham gia và để phát triển mô hình này rất cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền các địa phương.
 • Hỏi đáp về luật HTX
 • 09:04 18/03/2015
 • Hỏi: Quy định về phân phối thu nhập của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy định như thế nào?
 • Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
 • 10:17 02/03/2015
 • Thực hiện chức năng nhiệm vụ đã được xác định, những năm gần đây, Liên minh HTX tỉnh đã chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nên đã tạo được mối quan hệ gắn bó giữa Liên minh với các HTX.
 • Hỏi đáp về luật HTX
 • 10:15 02/03/2015
 • Hỏi: Chế độ lưu giữ tài liệu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy định như thế nào?
 • Kinh tế hợp tác đang phát triển theo chiều sâu
 • 09:30 21/01/2015
 • Tính đến cuối năm 2014, toàn tỉnh có 84 hợp tác xã (HTX) đang hoạt động trên các lĩnh vực nông nghiệp, giao thông - vận tải, điện, thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nước sinh hoạt, xây dựng vệ sinh - môi trường.
 • Hợp tác xã Đắk Song đang đi vào hoạt động ổn định
 • 09:27 21/01/2015
 • Hợp tác xã Dịch vụ - Thương mại tổng hợp (HTX) Đắk Song ở thị trấn Đức An (Đắk Song), sau 1 năm thành lập và được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của UBND huyện đến nay đã đi vào hoạt động ổn định.
 • Hỏi đáp về luật HTX
 • 08:51 21/01/2015
 • Hỏi: Luật Hợp tác xã quy định như thế nào về việc tăng, giảm vốn điều lệ?
Thăm dò ý kiến

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI đề ra mục tiêu: "Đến năm 2020, Đắk Nông phấn đấu thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, kém phát triển". Theo bạn khả năng thực hiện mục tiêu trên như thế nào?