8 hợp tác xã hoạt động dịch vụ vệ sinh môi trường

Cập nhật ngày: 28/07/2021 | 08:57 GMT+7

Hiện nay, toàn tỉnh có 5 hợp tác xã (HTX) hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ vệ sinh môi trường; 3 HTX khác đăng ký ngành nghề và tham gia trong lĩnh vực này.

Thời gian qua, các HTX hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ vệ sinh môi trường đã mạnh dạn đầu tư mua sắm phương tiện, dụng cụ phục vụ vệ sinh công sở, trường học, bệnh viện và hộ gia đình, nhất là công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và chăm sóc cây xanh đô thị.

 Hoạt động của các HTX góp phần giúp các địa phương xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp và đặc biệt giúp các xã đạt tiêu chí về môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Phan Đinh

1,364
Viết bình luận mới