Các hợp tác xã nông nghiệp ở Krông Nô cần thêm “cú hích” để phát triển

Cập nhật ngày: 11/06/2020 | 09:20 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Huyện Krông Nô (Đắk Nông) hiện có 22 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp với khoảng 300 thành viên tham gia. Tuy nhiên, theo đánh giá của địa phương, số HTX trên địa bàn hoạt động hiệu quả còn ít, do vậy cần thêm nhiều sự hỗ trợ để phát triển trong thời gian tới.

Hoạt động cầm chừng

Ông Doãn Gia Lộc, Trưởng Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện Krông Nô cho biết: Các HTX hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực nông nghiệp và chưa đa dạng, quy mô nhỏ, mang tính chất hộ gia đình. Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý kinh tế tập thể kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi, nên kinh nghiệm, kỹ năng quản lý HTX còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ của hầu hết các HTX đều hạn chế về trình độ, năng lực tổ chức quản lý, điều hành và nghiệp vụ chuyên môn. Đa số cán bộ quản lý chỉ mới tham gia các khóa bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ ngắn ngày. Bên cạnh đó, năng lực nội tại của nhiều HTX còn yếu kém về tài chính, cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ và quy mô hoạt động. Hiện nay, nhiều HTX chưa có trụ sở làm việc và phải mượn tạm nhà của thành viên; các khu nhà xưởng, nhà kho chưa có. HTX thành lập chủ yếu từ sự vận động của các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn nên còn tư tưởng trông chờ, ỉ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, thiếu tính chủ động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Sản phẩm rau, củ, quả của HTX Nông nghiệp Hòa Hưng (Krông Nô) giới thiệu tại Ngày hội khởi nghiệp cấp tỉnh

Thực tế ở Krông Nô cho thấy, việc góp vốn của các thành viên HTX chủ yếu từ tài sản, đất đai của gia đình. Nhiều HTX không đủ năng lực đầu tư sản xuất mà chủ yếu xã viên tự sản xuất trên tài sản đã góp vốn. Hiệu quả hoạt động của HTX trên địa bàn huyện thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Phần lớn HTX không có khả năng tích lũy từ nội bộ đến tái đầu tư. Thu nhập xã viên còn thấp, chỉ đạt dưới 30 triệu đồng/người/năm, nên chưa thu hút được đông đảo lao động tham gia. Cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX chưa đồng bộ, nhất là chính sách tín dụng. Hầu hết các HTX không tiếp cận được các nguồn vốn vay để mở rộng đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Công tác tuyên truyền còn hạn chế, nên đa số các HTX chưa biết đầy đủ về các thông tin, chính sách, khuyến khích hỗ trợ HTX.

 

Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện Krông Nô, hiện nay chỉ khoảng 5 HTX trên địa bàn hoạt động hiệu quả, còn lại đa số đều lúng túng, chưa thực hiện đúng Luật HTX năm 2012. Nhìn chung, các HTX bước đầu thực hiện được một số dịch vụ đầu vào, đầu ra. HTX cũng có sự liên kết với doanh nghiệp và nông dân trong sản xuất, cung ứng vật tư, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, nhưng vẫn bộc lộ nhiều yếu kém, thiếu chặt chẽ. Doanh thu của các HTX hàng năm còn thấp, bình quân chỉ khoảng 820 triệu đồng/năm.

 

Cần cụ thể hóa các cơ chế hỗ trợ HTX

Từ thực tế địa phương cho thấy, các HTX cần có những chính sách hỗ trợ xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh. Bởi thực tế, hầu hết các HTX còn thiếu trụ sở, sân phơi, kho xưởng sơ để chế biến sản phẩm.

Ông Doãn Gia Lộc, Trưởng Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện Krông Nô cho rằng, cơ chế chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với HTX nông nghiệp chưa cụ thể, nên vẫn còn nhiều vướng mắc, khó tiếp cận. Vì vậy, thời gian tới, các cấp, các ngành cần chú trọng lồng ghép các nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ HTX. Các xã, thị trấn và huyện Krông Nô cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến thông tin, chính sách đến HTX. Huyện cần phối hợp với Liên minh HTX tỉnh mở các lớp bồi dưỡng cho cán bộ chủ chốt của HTX; bố trí cán bộ chuyên trách ở cấp tỉnh hoặc cấp huyện để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về HTX và tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ HTX về sản xuất, kinh doanh. Địa phương cũng cần đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất cho các HTX nông nghiệp, hỗ trợ kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho hộ liên kết, nhất là mặt hàng nông sản. Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện tăng cường kiểm tra tình hình hoạt động của các HTX sản xuất nông nghiệp và tham mưu UBND huyện tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện hoạt động hiệu quả.

Bài, ảnh: Thanh Nga

3,535
Viết bình luận mới