Các quỹ tín dụng tạo điều kiện cho xã viên vay vốn

Cập nhật ngày: 19/08/2021 | 08:36 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Hiện nay, toàn tỉnh Đắk Nông có 3 quỹ tín dụng Nhân dân là thành viên của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông.

Các quỹ tín dụng Nhân dân có vốn điều lệ hơn 8,9 tỷ đồng, vốn kinh doanh hơn 315 tỷ đồng. Hoạt động của các quỹ tín dụng đã tạo điều kiện thuận lợi cho hàng ngàn thành viên, hộ nông dân, các hợp tác xã, tổ hợp tác vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh...

Phan Đinh

3,443
Viết bình luận mới