HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Chi bộ Liên minh hợp tác xã tỉnh: Chú trọng lãnh đạo toàn diện các mặt công tác

Cập nhật ngày: 10/06/2015 | 13:39 GMT+7

Theo đồng chí Dương Khắc Mai, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh thì sau Đại hội Chi bộ Liên minh HTX tỉnh lần thứ II, Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ luân chuyển cán bộ và đã tăng cường cho cơ quan 3 đồng chí lãnh đạo.

Trong đó, đồng chí Bí thư Chi bộ đồng thời là Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, một đồng chí Phó Bí thư kiêm Phó Chủ tịch và một đồng chí Ủy viên kiêm Phó Chủ tịch, Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Sau khi được kiện toàn, Chi bộ đã tập trung vào lãnh đạo cơ quan thực hiện các nhiệm vụ.

Liên minh HTX tỉnh họp bàn với Hội Nông dân tỉnh về việc thực hiện chương trình ký kết phát triển kinh tế tập thể

Cụ thể, Chi bộ đã lãnh đạo cơ quan triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội II của Liên minh HTX tỉnh, nhiệm kỳ 2012 - 2017 và xây dựng các chương trình hành động, các nhiệm vụ, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, đặc biệt là tăng cường năng lực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND về phát triển kinh tế tập thể, tạo “sức bật” mới thúc đẩy phong trào kinh tế tập thể của tỉnh phát triển.

Chi bộ đã lãnh đạo cơ quan tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều văn bản quan trọng như Chỉ thị số 06/2010/CT-UBND về tăng cường đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổng kết Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX, ban hành Kế hoạch 33-KH/TU, ngày 02/10/2013 về triển khai Kết luận số 56-KL/TW, ngày 21/2/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện nghị quyết về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và vận động thành lập thí điểm mô hình phát triển tổ hợp tác điểm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thành lập Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể cấp tỉnh và Quỹ hỗ trợ Phát triển hợp tác xã nhằm tăng cường sự chỉ đạo và hỗ trợ thêm nguồn lực cho khu vực kinh tế hợp tác phát triển.

Trong quá trình thực hiện, Chi bộ đã tăng cường lãnh đạo cơ quan phối hợp và ký kết các chương trình phát triển kinh tế tập thể với UBND 7 huyện, thị xã và một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Liên minh HTX thành phố Hồ Chí Minh, Liên minh HTX tỉnh Lâm Đồng; Tăng cường tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong HTX, tổ hợp tác và đã phát huy hiệu quả, có sức lan tỏa trong xã hội.

Thời gian qua, Chi bộ lãnh đạo cơ quan chú trọng thực hiện việc liên kết thương mại, tổ chức nhiều đoàn tham gia các hội chợ thương mại, tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình HTX, tổ hợp tác kiểu mới làm ăn hiệu quả ở nhiều tỉnh, thành phố để về áp dụng vào thực tiễn phát triển sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, Chi bộ lãnh đạo cơ quan đã mở nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ cơ quan và các HTX.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã lãnh đạo cơ quan cử 14 lượt cán bộ của cơ quan và các HTX đi đào tạo trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, trong đó có 2 đảng viên đang học sau đại học và cử một số đồng chí tham gia bồi dưỡng chương trình chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính. Chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kịp thời nắm bắt tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan.

Chi bộ đã triển khai tốt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chọn chủ đề học tập cho từng tháng, quý để đảng viên và quần chúng đăng ký học tập và đã có chuyển biến về nhận thức, hành động, từ đó làm tăng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước.

Trong sinh hoạt đảng, chú trọng thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao công tác phê bình và tự phê bình, xây dựng đội ngũ đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, đoàn kết nhất trí trong tổ chức hoạt động. Chi bộ đã triển khai thực hiện tốt kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4, khóa XI “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đồng chí Dương Khắc Mai, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết: Trong thời gian tới, Chi bộ tiếp tục lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt các mặt công tác, nâng cao năng lực tham mưu, nhất là tham mưu chính sách cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh để tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể của tỉnh. Chi bộ xác định khâu đột phá trong công tác cán bộ và tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức “vừa hồng, vừa chuyên”, nhất là động viên cán bộ, viên chức trẻ học nâng cao trình độ về ngoại ngữ, tin học để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: Thanh Nga

2,826
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?