Công tác tuyên truyền góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể

Cập nhật ngày: 18/05/2020 | 10:36 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Những năm qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Hoạt động tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể được Liên minh Hợp tác xã tỉnh triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú như phối hợp với Báo Đắk Nông xây dựng chuyên trang tuyên truyền hàng tháng; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên mục. Hàng quý, đơn vị còn phát hành bản tin kinh tế hợp tác và thường xuyên đăng tải thông tin lên trang thông tin điện tử của Liên minh HTX tỉnh.

Từ các hoạt động tuyên truyền, đơn vị đã kịp thời thông tin chính xác, đầy đủ chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể. Các tin tức, hình ảnh về những mô hình hay, cách làm sáng tạo, có hiệu quả của khu vực kinh tế hợp tác cũng như các hoạt động hỗ trợ cho kinh tế tập thể cũng được đơn vị truyền tải cho người dân.

Liên minh HTX tỉnh phối hợp với Hội Cựu chiến binh  xã Đắk Wer (Đắk R’lấp) tuyên truyền  về phát triển kinh tế tập thể

Bên cạnh đó, Liên minh HTX tỉnh còn phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, UBND các huyện và thành phố Gia Nghĩa đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tổ chức hội nghị tập huấn, nói chuyện chuyên đề, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt, hội thi…

Tính từ năm 2013 đến nay, đơn vị đã tổ chức 70 hội nghị cho gần 4.000 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người dân về các chủ trương phát triển kinh tế tập thể. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ bản chất, nguyên tắc và các giá trị của hợp tác xã được quy định tại luật Hợp tác xã năm 2012; đồng thời làm rõ vai trò liên kết trong sản xuất kinh doanh được quy định tại Nghị định số 151/2007/NĐ-CP, ngày 10/10/2007 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn thành lập tổ hợp tác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng được đơn vị chú trọng.

Các hoạt động phối hợp tuyên truyền giữa Liên minh HTX tỉnh với Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và UBND các huyện, thành phố đã góp phần tuyên truyền sâu rộng về phát triển kinh tế tập thể. Thông qua các hội nghị, nhiều nhóm sáng lập viên đã hình thành ý tưởng để xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm.

Đoàn công tác của Liên minh HTX tỉnh tìm hiểu nhu cầu của hợp tác xã tại huyện Đắk Song về định hướng sản xuất, kinh doanh hồ tiêu hữu cơ

Nâng cao chất lượng các hợp tác xã

Trên cơ sở xác định thực trạng, nguyên nhân hạn chế yếu kém của khu vực kinh tế tập thể tỉnh, Liên minh HTX tỉnh xác định công tác tuyên truyền phải đi trước và đặc biệt được chú trọng. Bên cạnh tuyên truyền, đơn vị cũng chú trọng tập trung công tác tư vấn thành lập mới và hỗ trợ hoạt động cho các hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển. Từ năm 2013 đến nay, đơn vị đã góp phần thành lập mới 76 HTX và 1 quỹ tín dụng nhân dân. Đa số các HTX sau khi thành lập đều có chất lượng hoạt động cao hơn nhờ công tác tuyên truyền, tư vấn, định hướng của Liên minh HTX tỉnh.

Ông Bùi Hoa Thám, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đánh giá: Trong những năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nên đã tác động tích cực đến tình hình phát triển kinh tế tập thể của tỉnh. Công tác tuyên truyền cũng làm thay đổi nhận thức của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân về vai trò, vị trí của hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường. Hàng nghìn lượt người nhận thấy những hạn chế của mô hình kinh tế hộ gia đình cá thể và nhận ra những ưu điểm của mô hình liên kết sản xuất kinh doanh trong kinh tế tập thể, từ đó tham gia trở thành thành viên của các tổ hợp tác, hợp tác xã để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. Hoạt động tuyên truyền trong những năm qua vừa đa dạng, ngắn gọn, dễ hiểu lại kết hợp với các hoạt động tư vấn, hỗ trợ đã tác động tích cực tới kết quả tư vấn thành lập mới hợp tác xã, giúp cho nhiều hợp tác xã hoạt động có hiệu quả hơn, góp phần hoàn thành tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Bài, ảnh: Phan Đinh

2,836
Viết bình luận mới