HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Hỏi – đáp về luật Hợp tác xã năm 2012

Cập nhật ngày: 24/02/2016 | 10:00 GMT+7

Hỏi: Luật Hợp tác xã năm 2012 quy định về tổ chức Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, tổ chức Liên minh Hợp tác xã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như thế nào?

Trả lời: Điều 58, luật Hợp tác xã năm 2012 quy định về tổ chức Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, tổ chức Liên minh Hợp tác xã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:  

1. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam được thành lập ở Trung ương; Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh được thành lập ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam được Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thông qua và do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Điều lệ Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh được Đại hội Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh thông qua và do Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt.

2. Liên minh Hợp tác xã có chức năng, nhiệm vụ sau:

a) Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên;

b) Tuyên truyền, vận động phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

c) Tư vấn, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho việc hình thành và phát triển của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

d) Thực hiện các chương trình, dự án, dịch vụ công hỗ trợ phát triển hợp tác xã được giao;

đ) Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

e) Đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp với các tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

3. Nhà nước hỗ trợ, tạo điều kiện để liên minh hợp tác xã thực hiện các hoạt động được giao.

T.N (t.h)

 

1,993
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?